?>

Бајден вә Трампын сијасәтләри Сурија илә әлагәдар фәргләнмир

Бајден вә Трампын сијасәтләри Сурија илә әлагәдар фәргләнмир

АБШ гүввәләри Сурија, Ираг вә Түркијә арасындакы сәрһәд үчбуҹағында јени һәрби база инша едир. Бу Вашингтонун һәлә дә Суријадакы ишғалы давам етдирмәји дүшүндүјүнү ҝөстәрир.

АБНА24 Хәбәр Верир, АБШ гүввәләри Суријанын шимал-шәргиндә Әл-Һасәкә вилајәтиндә јени һәрби база гурмағы планлашдырыр. Ливанын Әл-Мәјадин шәбәкәси јазр ки, АБШ нефт гујуларына дәстәк миссијасындан имтина етдијини билдирир, анҹаг бу, АБШ-ын һәрби әмәлијјатына ачыг ашкар зиддир. Шәбәкәјә ҝөрә, АБШ коалисијасы һәрби континҝентини ҝүҹләндирмәк үчүн бу базаны Сурија, Ираг вә Түркијә арасындакы сәрһәд үчбуҹағында гурмаг нијјәтиндәдир, анҹаг суал будур ки, бунун күрд јараглыларыны Суријадан ајрылмаға тәһрик етмәси илә нә әлагәси вар? Мәлумата ҝөрә, Идлибдә Бөјүк Британија илә әлагәли Ағ Дәбилгәлиләр кими танынан үнсүрләр вә террорчулар јенидән ортаја чыхыб. Русија, бу групун үзвләринин Сурија һөкумәтини иттиһам етмәк үчүн јени кимјәви һүҹумлар ахтарышында олдуғуну билдирир. Шәрги вә Ҹәнуби Асија үзрә һәрби експерт вә АБШ Милли Мүдафиә Университетинин профессору Давид де Рош Әл-Мәјадинә ачыгламасында бунлары дејиб: “Ҹо Бајден һөкумәти бу һәрәкәти илә гүввәләринин Сурија торпагларында мөвҹудлуғуну нәзәрдән кечирди. Суријаја ҝәлинҹә, Бајден вә Доналд Трамп администрасијалары арасында һеч бир фәрг јохдур. Вашингтон Ирагдан ајрылды вә Иран ҝирди ... Бу ссенаринин тәкрарланмасыны истәмирик”. Стратежи мәсәләләр үзрә мүтәхәссис дә Әл-Мәјадинә бунлары дејиб: “АБШ һөкумәтинин Суријада һеч бир стратеҝијасы јохдур. Вашингтонун Сурија нефтинә еһтијаҹы јохдур, садәҹә мәнфәәти уғрунда Сурија халгы илә мүбаризә апармаг истәјир. Вашингтон бөлҝәдәки парчаланманы вурғуламаға давам едир, лакин Суријадакы стратеҝијасында уғурсуз олду. Бу сәбәбдән Дәмәшгә гаршы ән сәрт санксијалар тәтбиг етди”.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!