?>

Бакы илә Ашгабад арасында јени меморандум имзаланыб

Бакы илә Ашгабад арасында јени меморандум имзаланыб

Түркмәнистан вә Азәрбајҹан Республикасы «Достлуг» лајиһәсинин тәкмилләшдирилмәси истигамәтиндә јени һөкумәтләрарасы разылашма имзалајыблар.

АБНА24 Хәбәр Верир, Түркмәнистан илә Азәрбајҹан Республикасы арасындакы јени һөкумәтләрарасы разылашмада ҹари илин јанварында Ашгабадда имзаланмыш Достлуг јатағынын һидрокарбон еһтијатларынын бирҝә кәшфијјаты вә инкишаф етдирилмәси мәсәләси әкс етдирилиб. Тәрәфләр бу һөкумәтләрарасы разылашмаја әсасән, бирҝә ишчи групу јаратмалыдырлар. Һәмчинин ики өлкә дипломатик каналлар васитәсилә мүштәрәк ишчи групунун нүмајәндәләрини өз тәдбирләри һагда мәлуматландырмалыдыр. Бу ишчи групу да гыса бир заманда һөкумәтләрарасы разылашманын илкин мәтнини ишләјиб һазырламалыдыр. Бу меморандум Азәрбајҹан Республикасы милли мәҹлисинин парламентләрарасы вә бејнәлхалг әлагәләр комитәсинин буҝүнкү иҹласында, еләҹә дә үмуми иҹласда нәзәрдән кечирилиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!