?>

Ајәтуллаһ Сүбһани исламчы мәһбуслардан аҹлығы дајандырмаларыны истәди

Ајәтуллаһ Сүбһани исламчы мәһбуслардан аҹлығы дајандырмаларыны истәди

Танынмыш тәглид мәрҹәји Азәрбајҹан Республикасында Ислам мүгәддәсатына һөрмәтсизлијә етираз едән исламчы мәһбусларын аҹлыг аксијасына сон гојмаларыны тәләб едиб.

тәглид мәрҹәји Һәзрәт Ајәтуллаһ Сүбһани Азәрбајҹан Республикасы Дахили Ишләр Назирлијинин Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин мүстәнтигләринин Аллаһы тәһгир етмәләринә етираз әламәти олараг аҹлыг аксијсы кечирән Һөҹҹәтүлислам Тале Бағырзадә вә онун мәсләкдашларына мүраҹиәтиндә бујуруб: Аллаһын ады илә, ҹәнаб Һаҹы Тале Бағырзадә, мән ҹәнабынызын вә диҝәр мәсләкдашларынызын вәзијјәтиндән хәбәрдар олдум, аҹлыг аксијасыны дајандырмағыныз лазымдыр. Иншаллаһ, фәрәҹ башга јолдан ҝәләҹәк.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*