?>
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Рамазани: Илаһи динләрин ардыҹылларынын һүгугларыны горумаг иҹтимаијјәт арасында бирлијә сәбәб олаҹаг

Ајәтуллаһ Рамазани: Илаһи динләрин ардыҹылларынын һүгугларыны горумаг иҹтимаијјәт арасында бирлијә сәбәб олаҹаг

Ајәтуллаһ Рамазани: “...Динләр арасында јахынлашма динләрин ардыҹыллары арасында танышлыг, мәлуматлылыг, дәринләшмә вә анлашма сәвијјәсини јүксәлтмәк вә бирлијә наил олмаг үчүн мәзһәб, етник вә милли мәнсубијјәт бахымындан һеч бир фәрг гојмадан гаршылыглы һөрмәти ҝүҹләндирмәк вә гардашлыг интизамларыны ҝүҹләндирмәк демәкдир.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазани Ҹүмә ахшамы, 11 нојабр 2021 тарихдә Ҹеневрәдә Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын Руһани Үнсијјәтинин рәһбәри Др. Бенжамин Симон вә Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын деканы Др. Симон Сеан вә онун бәзи профессорлары илә ҝөрүшүб.

Ајәтуллаһ Рамазани ҝөрүш заманы билдириб: “Мәним үчүн бу мәҹмуәнин әлагәси чох өнәмлидир. Иранда биз бу әлагәләри динләрарасы јахынлашма ады алтында сахлајырыг. Динләр арасында јахынлашма динләрин ардыҹыллары арасында танышлыг, мәлуматлылыг, дәринләшмә вә анлашма сәвијјәсини јүксәлтмәк вә бирлијә наил олмаг үчүн мәзһәб, етник вә милли мәнсубијјәт бахымындан һеч бир фәрг гојмадан гаршылыглы һөрмәти ҝүҹләндирмәк вә гардашлыг интизамларыны ҝүҹләндирмәк демәкдир.”

О, даһа сонра вурғулајыб: “Илаһи динләрин ардыҹылларынын һүгугларыны горумаг ҹәмијјәт үзвләри арасында бирлијә сәбәб олар.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*