?>

Ајдаһода Бајденә гаршы аксија кечирилиб

Ајдаһода Бајденә гаршы аксија кечирилиб

АБШ президенти Ҹо Бајденин Ајдаһо штатынын Бојс шәһәринә дахил олмасы әрәфәсиндә етиразчылар Бајденин бу шәһәрә дахил олмасына гаршы аксија кечирибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Бәзи аксијачыларын әлләриндә, үзәрләриндә Американын Әфганыстандан чыхмасынын идарә олунмасы тәрзи, коронавирусла бағлы протоколлар, еләҹә дә Американын сабиг президенти Доналд Трампа дәстәк шүарлары јазылмыш плакатлар олуб.

Бир груп етиразчынын јанында да одлу силаһ олубдур.

Башга бир груп етиразчы исә Бајденин сәфәринә етиразыны бәјан етмәк үчүн һава лиманынын гаршысына топлашыб.

АБШ президенти Ҹо Бајден америкалы гүввәләрин Әфганыстандан тәләсик чыхмалары барәдәки гәрарына ҝөрә, бу ҝүнләр бу өлкәнин дахили вә хариҹиндә үмуми фикрин кәскин тәзјиги вә тәнгиди алтындадыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*