?>
Арашдырма

АБШ аналитики вәлиәһдин Гүдсү сатмасынын сәбәбини ачды

АБШ аналитики вәлиәһдин Гүдсү сатмасынын сәбәбини ачды

Аналтик Роберт Сатлоффун, Сәудијјә Әрәбистанында вәлиәһддән башга бир чох назирлә дә ҝөрүшдүкләрини вә онлардан һеч бириндән Гүдслә бағлы сәрт ачыглама ҝәлмәмәсиндән тәәҹҹүбләндијини билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, “Фореиҝн Полиҹј” журналында Роберт Сатлоффун дәрҹ олунан мәгаләсиндә дејилир: АБШ-ын Гүдс гәрарына сәрт реаксија вермәси ҝөзләнилсә дә, там әксини едән Сәудијјә Әрәбистаны Вашингтонла нүвә саһәсиндә әмәкдашлыға һазырлашыр.

Сатлоффун сөзләринә ҝөрә, Доналд Трампын Гүдс гәрарыны ачыгладығы заман бир аналитик тәшкилатын һејәти илә Әр-Ријадда вәлиәһдлә ҝөрүшүб вә вәлиәһд гәрара ҹәми бир ҹүмлә илә мүнасибәт ҝөстәриб. Вәлиәһд һәмчинин Исраиллә јахын мүнасибәтләр гурула биләҹәји барәдә ачыглама вериб.

 

Нүвә сазиши һазырланыр

Ағ Евдән АБШ Президент Доналд Трампын Сәудијјә Әрәбистаны илә милјардларла доллар дәјәриндә нүвә реактору тикинтисинә даир мүгавилә имзаламаға һазырлашдығы билдирилиб.

 

АБШ вә Исраиллә әмәкдашлыг арзусу

Мүәллиф Сәудијјә Әрәбистанында вәлиәһддән башга бир чох назирлә дә ҝөрүшдүкләрини вә онлардан һеч бириндән Гүдслә бағлы сәрт ачыглама ҝәлмәмәсиндән тәәҹҹүбләндијини билдириб. Гүдслә бағлы Мәһәммәд бин Салманын конкрет фикрини өјрәнмәк үчүн үнванланан суала исә вәлиәһд јенидән гыса ҹаваб верәрәк, Сәудијјә-АБШ мүнасибәтләриндән данышмағы үстүн тутуб.

 

Исраилә гаршы мүсбәт мүнасибәт

Мүәллифин сөзләринә ҝөрә, Салман тәһлүкәсизлик саһәсиндә АБШ-Сәудијјә әмәкдашлығынын АБШ-Исраил мүнасибәтләриндән даһа гәдим тарихә малик олмасыны фәхрлә билдириб. О, һәмчинин Исраилин Фәләстинә ҝөстәрдији тәзјигдән, Гәзза золағында баш верән мәнфи просесләрдән данышмаг әвәзинә, Фәләстин-Исраил сүлһү әлдә олундугдан сонра Тәл-Әвивлә мүнасибәтләрин инкишаф етдириләҹәјини гејд едиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*