Америка Хәбәрләи

Калифорнијада ҹүһүд иргчиләри Гурани Кәримә гаршы ҝөрүнмәмиш тәһгир едибләр – Фото

Полис Гурани Кәримин сәһифәләринә тәһгиредиҹи сөзләрин вә сөјүшләрин јазыллыдығыны мүшаһидә етди.

Калифорнијада ҹүһүд иргчиләри Гурани Кәримә гаршы ҝөрүнмәмиш тәһгир едибләр – Фото

Сакраменто шәһәр полиси: “Баш верән һадисәдә һеч бир ҹинајәт мотиви ашкарланмајыб (!). Вә бу һадисәни һеч бир вәҹһлә нифрәтедиҹи ҹинајәтләр фонуна јазмаг олмаз.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларында Ислами Дәјәрләрә басгы вә Исламфобија сијасәтләринин давамында бир ҹүһүд иргчи Гурани Кәримә гаршы ҝөрүнмәмиш тәһгирә кечиб.

Белә ки, ҹүһүд иргчи Гурани Мәҹиди донуз пији илә долу бир габда гәрар верәрәк Калифорнијанын Сакраменто шәһәриндәки Мәсҹидә пост едиб.

Мәсҹидин мәсул шәхсләри вә Америка Ислами Әлагәләр Иҹмасынын иҹрачы мүдири баш вермиш ҹинајәтлә бағлы билдирибләр: “Мәсҹидә үнванланмыш гутудан шүбһәләндијимиз үчүн ону ачмајараг полисә зәнҝ едиб Мәсҹидә дәвәт етдик. Полис Мәсҹидә ҝәләрәк шүбһәли гутуну ачды вә донуз пији илә долу гуту дахилиндә Гурани Кәримин гојулдуғуну еләҹә дә, Гурани Кәримин сәһифәләринә тәһгиредиҹи сөзләрин вә сөјүшләрин јазыллыдығыны мүшаһидә етди.”

Сакраменто шәһәр полисинин мәсул шәхсләриндән олан Линда Метио баш вермиш һадисәјлә бағлы тәәссүф кечиртдијини билдирәрәк дејиб: “Баш вермиш һадисә илә бағлы илкин арашдырмалар апарылыб. Гутунун Һјустон шәһәрдән ҝөндәрилдији мүәјјән едилиб. Ҝөндәрән шәхсин 40 – 50 јаш арасында олан бир гадынын олдуғу ҝүман едилир.”

Лакин буна бахмајараг Сакраменто шәһәр полиси вурғулајараг билдириб ки, баш верән һадисәдә һеч бир ҹинајәт мотиви ашкарланмајыб (!). Вә бу һадисәни һеч бир вәҹһлә нифрәтедиҹи ҹинајәтләр фонуна јазмаг олмаз.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib