?>

Американын нүвә анлашмасы илә бағлы јени иддиасы

Американын нүвә анлашмасы илә бағлы јени иддиасы

Реҝионун нүвә анлашмасындан ниҝаран олдуғуну билдирән АБШ Дөвләт Департаментинин бир сөзчүсү иддиа едиб ки, Америка һөкумәтиндә Иранын нүвә мәсәләсилә бағлы анлашма үчүн бүтүн сечимләр маса үзәриндәдир.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ҹералдин Гриффит Әләрәбијјә телеканалы илә мүсаһибәдә иддиа едиб ки, Вашингтон Иранын нүвә мәсәләси барәдә дипломатик просеси ирәлиләтмәк үчүн өз мүттәфигләри илә һәмкарлыг едир вә Теһрандан өнҹә бу анлашмаја ҝери дөнмәјәҹәкдир. Бундан өнҹә нүвә анлашмасына ҝери дөнәҹәји вә Ирана гаршы ганунсуз санксијалары ләғв едәҹәјини вәд едән Американын јени президенти Ҹо Бајденинин һөкумәти Ағ Ев-ә дахил олдугдан сонра бу аддымы Иранын өз өһдәликләрини иҹра етмәсилә шәртләндирибдир. Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри өтән һәфтәнин базар ҝүнү авропалы вә америкалы рәсмиләрин нүвә анлашмасы, еләҹә дә Американын санксијалары барәдәки фикирләри илә бағлы белә вурғуладылар: Иран јалныз Американын бүтүн санксијалары сөздә вә ја кағыз үзәриндә дејил, әмәлдә ләғв етмәсиндән вә бу санксијалар ләғвинин Иран тәрәфиндән сынагдан кечирилмәсиндән сонра өз нүвә анлашмасы өһдәликләринә ҝери дөнәҹәкдир. Бу, Иран Ислам Республикасынын гәти вә ҝеријәдөнмәз сијасәтидир вә өлкәнин бүтүн мәсул шәхсләри бу барәдә ејни фикрә маликдирләр вә һеч кәс ондан ваз кечмәјәҹәкдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!