?>

Америкада гијмәт артымы

Америкада гијмәт артымы

Америкада кирајәләр, иашә хидмәтләри, јанаҹаг вә тиҹарәт малларынын гијмәтләриндә артым баш алыб ҝедир.

АБНА24 Хәбәр Верир, Американ ҸБС телеканалы шәнбә ҝүнү билдирибдир ки, бу өлкәдә кирајәләр, бензин вә јејинти мәһсулларынын гијмәтләри мисли ҝөрүнмәмиш һәддә артыбдыр.

Бу мәлумата ҝөрә, Бирләшмиш Штатларда истеһлак малларынын гијмәтләри дурмадан артмагдадыр.

Америкада апарылмыш ән јени рәј сорғуларынын нәтиҹәләри ҝөстәрир ки, бу өлкә халгынын әксәр һиссәси өлкәдә инфлјасија ҝөстәриҹисинин артма темпиндән сон дәрәҹә ниҝарандыр.

Америка Бирләшмиш Штатларында мәркәзи банк сајылан «Федерал Резерв»ин директору Ҹером Пауел АБШ конгресинин нүмајәндәләр палатасына мәлумат верибдир ки, бу өлкәдә инфлјасија ајлар боју артым просесилә мүшајиәт олунаҹаг.

Дүнјада коронавирусун јајылмасындан ики илә јахын бир вахтын кечмәсилә һазырда Америка вәтәндашлары инфлјасијанын вә тиҹарәт малларынын гијмәтләриндә сычрајышын шаһидидирләр. Бу инфлјасија коронавирус пандемијасындан гајнагланан игтисади тәсирләрдә көкләрә маликдир.

Нју-Јорк Тајмс гәзети дә сон заманлар бир репортажда АБШ игтисадијјатыны сон дәрәҹә тәсир алтына алмыш коронавирусун бу өлкәдә ҝениш мигјасда јајылмасына әсасән, билдирибдир ки, Бирләшмиш Штатлар һөкумәти һазырда өтән әсрин јетмишинҹи ониллијиндән бу јана ҝөрүнмәмиш, бу өлкә халгынын аҹлыг феномени илә үзләшибдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*