?>

Азәрбајҹан Ордусунун мөвгеләри јенидән атәшә тутулуб

Азәрбајҹан Ордусунун мөвгеләри јенидән атәшә тутулуб

Азәрбајҹан Республикасы Ордусунун Лачын вә Кәлбәҹәр истигамәтләриндәки мөвгеләри атәшә тутулуб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Ермәнистан силаһлы гүввәләринин бөлмәләри ијунун 20-си ҝеҹә саатларындан башлајараг ијунун 21-и сәһәр саатларынадәк дөвләт сәрһәдинин Гаракилсә рајонунун Сајбалы, Басаркечәр рајонунун Ашағы Шорҹа јашајыш мәнтәгәләриндә јерләшән мөвгеләриндән Азәрбајҹан Ордусунун Лачын рајонунун Минкәнд вә Кәлбәҹәр рајонунун Јеллиҹә јашајыш мәнтәгәләри истигамәтләриндәки мөвгеләрини мүхтәлиф чаплы атыҹы силаһлардан фасиләләрлә атәшә тутуб.

Бу барәдә Мүдафиә Назирлијиндән мәлумат верилиб. Еһтимал олунан тәләфат барәдә ачыглама верилмир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*