?>

Азәрбајҹан вә Түркијә президентләри мәтбуата чыхыш едибләр

Азәрбајҹан вә Түркијә президентләри мәтбуата чыхыш едибләр

Түркијә вә Азәрбајҹан Республикасы президентләринин иштиракы илә бу ҝүн Фүзүли һава лиманынын истифадәјә верилмәси еләҹә дә Һорадиз-Ҹәбрајыл-Зәнҝилан-Ағбәнд автомобил јолунун тәмәли гојма мәрасиминдән сонра ики өлкә президенти мүштәрәк мәтбуат конфрансында чыхыш едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир,Азәрбајҹан Республикасы президенит Илһам Әлијев мәтбуат конрансыда етдији чыхышында бир ил өндә ишғалдан азад олунмуш Азәрбајҹан әразиләриндә ҝедән гуруҹулуг лајиһәләриндә Түркијә ширкәтләринин әсас паја малик олдугларыны вурғулады

“бүтүн ишләрдә о ҹүмләдән, ишғалдан азад едилмиш торпагларда ҝедән гуруҹулуг-бәрпа ишләриндә дә биз чијин-чијинә бир јердә ирәлиләјирик”-дејә Илһам Әлијев билдирди.

Зәнҝилан рајонунда Азәрбајҹан Республикасы вә Түркијә Президентинин ҝөрүшүндән сонра кечирилән мәтбуат конфрансында Түркијә президенит Рәҹәб Тајјиб Әрдоған исә Азәрбајҹан Республикасынын әсас һиссәси илә Нахчыван орадан исә Түркијәни бири-биринә говушдураҹаг коммуникассијаларын бүтүн реҝион өлкәләринә хејир верәҹәјини билдириб. О Ермәнистанын Азәрбајҹанла проблемләрини һәлл едәҹәји тәгдирдә Түркијә илә әлагәләрин нормаллашдырылмасына һеч бир проблемин галмајаҹағыны дејиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*