?>

Азәрбајҹанын террорчу сајдығы диверсантларын гајтарылмасы Ағ Ев-ин әсас тәләбидир

Азәрбајҹанын террорчу сајдығы диверсантларын гајтарылмасы Ағ Ев-ин әсас тәләбидир

АБШ дөвләт катиби Пашинјана зәнҝ едәрәк, Ермәнистана дәстәк ифадә едиб, вә өлкәсинин Гарабағ мәсәләсиндә мөвгејини дәјишмәдијини онун диггәтинә чатдырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, АБШ дөвләт катиби Ентони Блинкенлә Ермәнистанын баш назиринин сәлаһијјәтләрини иҹра едән Никол Пашинјан арасында телефон данышығы олуб.

Ермәнистан һөкумәтинин мәтбуат хидмәтинин јајдығы мәлуматда дејилир ки, телефон данышығы заманы Ентони Блинкен Вашингтонун “бүтүн ермәни әсирләринин Азәрбајҹандан гајтарылмасы” үчүн сәјләрини давам етдирәҹәјини билдириб.

Дипломат һабелә Минск Групунун фәалијјәтинин бәрпа едиләҹәјинә үмид бәсләдијини дејиб. “Мүнагишәнин узунмүддәтли һәллинин тапылмасы үчүн” сүлһ просесинин ајдын ҝүндәминин ишләниб һазырланмасынын зәрурилијини гејд едиб.

Никол Пашинјан исә бир ај әввәл Азәрбајҹандан ермәни “әсирләринин” гајтарылмасында дөвләт катибинин көмәкчиси Филип Рикерин ҝөстәрдији сәјләри јүксәк гијмәтләндириб

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*