?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Јәмән

Адаларымызы ишғал етмиш сионист Исраил вә Инҝилис ишғалчыларыны говмајынҹана гәдәр сакит әјләшмәјәҹәјик!

Адаларымызы ишғал етмиш сионист Исраил вә Инҝилис ишғалчыларыны говмајынҹана гәдәр сакит әјләшмәјәҹәјик!

Мәһәммәд Насир Әл-Атефи: “Бунунла бағлы чохлу мәлуматымыз вар вә мүхтәлиф һадисәләри изләјирик вә әввәлләр дә дедијимиз кими, Јәмән торпаглары, адалары, лиманлары вә ја әјаләтләри там азад олунмајана һеч вахт динҹәлмәјәҹәјик. Вә сионистләр нә демәк истәдијимизи ҝәләҹәкдә баша дүшәҹәкләр.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Јәмәнин Милли Гуртулуш Һөкумәтинин мүдафиә назири Мәһәммәд Насир Әл-Атефи БӘӘ вә Сәудијјә Әрәбистанынын Јәмәнин Сокотра вә Мајјун кими бир сыра адаларыны тәҹавүзкар сионист Исраил режиминә вермәләри илә бағлы дејиб: “Бунунла бағлы чохлу мәлуматымыз вар вә мүхтәлиф һадисәләри изләјирик вә әввәлләр дә дедијимиз кими, Јәмән торпаглары, адалары, лиманлары вә ја әјаләтләри там азад олунмајана һеч вахт динҹәлмәјәҹәјик. Вә сионистләр нә демәк истәдијимизи ҝәләҹәкдә баша дүшәҹәкләр.

Јәмәнин мүдафиә назири Инҝилтәрәнин Әл-Меһрадакы һәрби мөвҹудлуғу илә бағлы билдириб ки, Британијанын Әл-Меһрада мөвҹудлуғу ишғал вә мүстәмләкәчиликдир вә Јәмән адаларында бүтүн тәҹавүзкарларла мүбаризә апараҹағыг вә Јәмәнин әразиләрини тамамилә ҝери алыб ишғалчылары рәдд етмәјинҹәјә гәдәр һеч вахт динҹәлмәјәҹәјик.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*