Һиҹаб вә Ҝөзәллик

Јенилик: Норвечин баш назири һиҹаблы диктора дәстәк верди

НРК телевизијасынын бир програмы һиҹаблы бир мүсәлмана һәвалә етмәјә гәрар вермәси өлкәдәки исламофоблары һиддәтләндириб.

Јенилик: Норвечин баш назири һиҹаблы диктора дәстәк верди

Каналын баш директору Тор Ҝјермунд Ериксен исә, Афтенпостен гәзетинә вердији мүсаһибәсиндә, онлара едилән тәнгидләрин бөјүк һиссәсинин нифрәт долу сөзләр олдуғуну гејд едиб: “Бунлар норвечли мүсәлман ҝәнҹ бир гызын иҹтимаијјәтдә ҝөрүнмәсиндән гајнагланыр. Ҝүҹлү вә гаранлыг ҝүҹләр ҝәнҹ мүсәлманларын ҝөрүнмәсини истәмир”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Норвеч дөвләт телевизијасы НРК 22 јашлы һиҹаблы ханым Фатен Меһди Һүсејнини диктор тәјин етмәјә гәрар вериб.

Мәлумата ҝөрә, НРК телевизијасынын бир програмы һиҹаблы бир мүсәлмана һәвалә етмәјә гәрар вермәси өлкәдәки исламофоблары һиддәтләндириб.

Норвеч мәтбуатында ҝедән хәбәрләрә әсасән, һиҹаблы Фатен Меһди Һүсејининин НРК-да "Фатен сечимини едир" адлы бир сечки програмы тәгдим етмәсинә гәрар верилиб. Анҹаг бу програм һәлә ефирә верилмәдән, 3 миндән чох исламофоб телеканала етираз мәктубу ҝөндәриб.

Өлкәдәки Бәрабәрлик вә Ајры-сечкилик Омбудсманы НРК телевизијасынын һиҹаблы диктор гәрарынын бәрабәрлији позмадығы барәдә гәрар вериб. Норвечдәки Демократлар адлы ифрат сағчы партија гәрара ән чох сәрт реаксија верәнләрдәндир.

Партија омбудсманын вердији гәрар сәбәбилә говулмасыны тәләб едир. Партија сосиал шәбәкәдә бу барәдә фәаллығыны давам едир. Партија сосиал шәбәкә “Мүсәлманлары ҝери ҝөндәрин” вә НРК-ны телевизијамыздан силин” кими месажлар пајлашыр.

Каналын баш директору Тор Ҝјермунд Ериксен исә, Афтенпостен гәзетинә вердији мүсаһибәсиндә, онлара едилән тәнгидләрин бөјүк һиссәсинин нифрәт долу сөзләр олдуғуну гејд едиб: “Бунлар норвечли мүсәлман ҝәнҹ бир гызын иҹтимаијјәтдә ҝөрүнмәсиндән гајнагланыр. Ҝүҹлү вә гаранлыг ҝүҹләр ҝәнҹ мүсәлманларын ҝөрүнмәсини истәмир”.

Норвечин баш назири Ерна Солбергдә Фатен Меһди Һүсејнијә дәстәк вериб. О, дини инанҹынын тәләбинә ҝөрә һиҹаб бағлајанлара һөрмәт етмәјин ваҹиб олдуғуну дејиб.

22 јашлы Фатен Меһди Һүсејининин тәгдим едәҹәји програмда, сентјабрын 11-дә кечириләҹәк парламент сечкиләри мүзакирә олунаҹаг. Дөрд һиссәли програмын илк һиссәси 31 августда ефирә вериләҹәк. Ҝәнҹ диктор Норвечдә өзү кими јашајанларын ҝөзләнтиләриндән данышаҹаг, сијаси мүсаһибәләр вә партијаларла бағлы арашдырмалар апараҹаг.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib