?>

АБШ Суријанын шәргинә һәрби силаһ вә сурсат дахил едиб

АБШ Суријанын шәргинә һәрби силаһ вә сурсат дахил едиб

Америкалы һәрбчиләр һәрби аваданлыг, лоҝистик маддәләр вә силаһлар дашыјан карваны Суријанын шимал-шәргиндә јерләшән Әлһәсәкә вилајәтинин «Хәраб Әлҹир» һава лиманына көчүрүбләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сурија рәсми информасија аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, бир американ карван Ираг Күрдүстаны бөлҝәсинин Сурија илә сәрһәдиндә јерләшән ганунсуз Әлвәлид кечиди васитәсилә бу өлкә әразисинә дахил олуб вә Әлһәсәкәнин шималында јерләшән Әлмаликијјә бөлҝәсиндәки «Хәраб Әлҹир» һава лиманына доғру һәрәкәт едиб.

Бу карван ири сандыглар, ири сојудуҹулар вә бир нечә танкер дашыјан 45 јүк машынындан ибарәт олуб.

Америкалы һәрбчиләр өтән һәфтәләр әрзиндә силаһ, һәрби вә лоҝистик сурсатлары ганунсуз кечидләр васитәсилә Әлһәсәкәјә ҝөндәрибләр ки, өзләринин Суријанын Әлҹәзирә рајонундакы ганунсуз иштиракларыны ҝүҹләндирмиш, һәмчинин бу өлкәнин нефти вә диҝәр мәдән еһтијатларыны талан етмәкдә давам етмиш олсунлар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*