?>

АБШ-да сынаг партлајышына ҝөрә, зәлзәлә баш вериб

АБШ-да сынаг партлајышына ҝөрә, зәлзәлә баш вериб

Америка Ҝеоложи Хидмәти сынаг партлајышына ҝөрә, Флорида штаты саһилләринин јахынлығында Рихтер шкаласы илә дөрд бал ҝүҹүндә зәлзәләнин баш вердијини хәбәр вериб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Бу институт билдириб ки, Американын дәниз гүввәләри ҹүмә ҝүнү “Ҹералд Форд” тәјјарәдашыјан ҝәмисинин дөјүш һазырлығы мигдарынын мүәјјән едилмәси үзрә сынаглар чәрчивәсиндә икинҹи сынаг партлајышыны һәјата кечириб; бу да Флорида штаты саһилләринин јахынлығында Рихтер шкаласы илә дөрд бал ҝүҹүндә зәлзәләнин баш вермәсинә сәбәб олубдур.

Ијунун 18-дә Америкада кечирилмиш илк сынаг партлајышында Рихтер шкаласы илә үч там онда доггуз бал ҝүҹүндә јералты тәканын баш вермәсинә бәрабәр олан гырх мин фунт партајыҹы маддәдән истифадә олунмушду.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*