?>
Асија Хәбәрләри

АБШ вә НАТО гүввәләри Баграм базасындан чыхарылды. БазајаӘфганыстанГошунларыдахилолду – Фото

Тәхминән 20 ил сонра бүтүн АБШ вә диҝәр НАТО һәрбчиләри Кабилин шималындакы Баграм Һава Базасындан чыхарылды вә Әфган һәрбчиләри инди әһәмијјәтли һәрби базаја нәзарәт едир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Кабилин шималындакы Баграм базасынын сон ҝөрүнтүләри Әфган гошунларынын вә орду гошунларынын орада јерләшдијини ҝөстәрир.

Тәхминән 20 ил сонра бүтүн АБШ вә диҝәр НАТО һәрбчиләри Кабилин шималындакы Баграм Һава Базасындан чыхарылды вә Әфган һәрбчиләри инди әһәмијјәтли һәрби базаја нәзарәт едир.

Әфганыстан Мүдафиә Назирлији дә Баграм базасынын рәсми олараг бу гурума верилдијини билдирди.

База Кабилдән тәхминән 40 км шималда јерләшир вә 1980-ҹи илләрдә Совет гүввәләри тәрәфиндән инша едилмишдир.

АБШ рәһбәрлијиндәки коалисија гүввәләри базаја 2001-ҹи илин декабрында ҝәлмиш вә ҝенишләндирмишләр.

Базаныникипистзолағывардыр. Ән јениси 3,6 км узунлуғунда јүк вә бомбардманчы тәјјарәләрин енмәси вә галхмасы үчүн әлверишлидир.

Базада 110 тәјјарәни горујуҹу диварларын архасында парк етмәк үчүн отаг вә 50 чарпајылыг бир хәстәхана, үч кинотеатр вә диш клиникасы вар.

Баграмын бошалдылмасы хәбәри бүтүн хариҹи гошунларын Әфганыстандан чыхарылмасынын јахынлашдығына ишарәдир. Белә ки, АБШ вә мүттәфигләри 11 сентјабр тарихинә гәдәр Әфганыстаны тәрк едәҹәкләрини билдирибләр.

Билдирәк ки, Талибан, АБШ вә НАТО әсҝәрләринин Баграм Һава Базасындан чыхарылмасыны алгышлајыб.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*