Елм вә Технолоҝија

Бу 8 мәхфи коду јығмагла кимин мобил телефонунузу динләдијини биләрсиз

  • Хәбәрин коду : 754525
  • Мәнбә : Baku
Хүласә

Кодлардан истифадә етмәклә мобил абунәчиләр телефонун тәһлүкәсизлији барәдә мәлумат әлдә едә биләрләр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мобил телефонунуза киминсә гулаг асдығыны билмәк үчүн сизә 8 мәхфи код лазымдыр.

Мобил телефонун изләндијини ҝүман едәнләр үчүн лазым олан кодлары тәгдим едирик:

 1) * # 06 #. Истәнилән смартфонун IMEI нөмрәсини билмәјә имкан верир.

2) * # 21 #. Дахил едилмиш мөбил нөмрәнин үнваныы дәјишдирилмәси һаггында информасија алмаг олур — зәнҝләр, месажлар вә башга мәлуматлар да бура дахилдир. Әҝәр кимсә сизи ҝүдүрсә бу вариантдан истифадә етмәклә буну мүәјјән етмәк олар.

3) * # 62 #. Бу команданын көмәји илә сиз телефонунуз сөндүрүлмүш вә шәбәкә әһатәсиндән кәнарда олдуғу заман нөмрәјә дахил олан чағырышларын үнваныны дәјишдирә биләрсиниз.

4) # # 002 #. Зәнҝләрин истәнилән үнваныны дәјишмәк хидмәтини дајандырыр. Беләликлә, зәнҝләри јалныз сиз гәбул едә биләрсиниз.

5) * # 30 #. Зәнҝ едән абунәчинин нөмрәсинин тәјин едилмәси барәдә информасија верир.

6) * # 33 #. Хидмәтләрин (зәнҝләр, СМС вә башга мәлуматлар) блокланмасы һаггында информасијаны ҝөстәрир.

7) * # 43 #. Ҝөзләмәдә олан чағырыш һаггында информасијаны әкс етдирир.

8) *3001 # 12345 # *. Бурада СИМ карт һаггында информасија вә мобил шәбәкәнин сигналынын сәвијјәси, һәтта мобил телефонун сигнал өтүрдүјү јери дә билмәк олур. Јери ҝәлмишкән, бүтүн мәлуматлар оператив олараг јениләнирләр.

Јухарыдакы кодлардан истифадә етмәклә мобил абунәчиләр телефонун тәһлүкәсизлији барәдә мәлумат әлдә едә биләрләр.

 

ШАҺИН Һәбибов

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib