АЛЛАҺЫН РӘҺМӘТ АЈЫ БАШЛАНДЫ

Рәҹәб ајы нә демәкдир? (1)

  • Хәбәрин коду : 245228
  • Мәнбә : Deyerler.org
Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

Рәҹәб ајы һаггында Имам Ҹәфәр Садигдән (ә) нәгл едирләр: «Гијам


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib