Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији

мәнбә :
çərşənbə

27 dekabr 2023

13:05:00
1424196

Исраил Фашист режими Гәзза золағында минләрлә фәләстинлини аҹлыг тәһлүкәси илә үз-үзә гојуб - Фото

мәнбә :
çərşənbə

27 dekabr 2023

12:55:00
1424188

Сионистләрин әл-Мәғази дүшәрҝәсинә вәһшиҹәсинә һүҹуму - Фото

мәнбә :
çərşənbə

27 dekabr 2023

12:30:00
1424184

Фашист сионист режим забити: Исраил ордусуна инанмајын!

мәнбә :
çərşənbə axşamı

26 dekabr 2023

13:35:00
1423875

Думанлы һавада мүгәддәс һәрәмләрдә зијарәтә тәләсән зәвварлар - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

26 dekabr 2023

13:20:00
1423870

Анти-сионист британијалыларын Лондонун Оксфорд күчәсиндә Фәләстин халгына дәстәк нүмајиши - Фото

мәнбә :
çərşənbə axşamı

26 dekabr 2023

13:01:00
1423866

Сионист режим Һизбуллаһын Ливандакы тунелләриндән нараһатдыр

мәнбә :
çərşənbə axşamı

26 dekabr 2023

12:40:00
1423858

Азәрбајҹан Республикасынын мүҹаһид Шиә Дин хадимләриндән олан Һүҹҹәтүл Ислам Сејјид Фәрамизин дәфн мәрасими Видео

мәнбә :
çərşənbə axşamı

26 dekabr 2023

11:55:00
1423853

СЕПАҺ-ын Сәрдар Сејид Рәзи Мусәвинин шәһадәтилә бағлы бәјанат вериб

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

19:20:00
1423670

Фашист Исраил режиминин әсҝәри Гәззада виран етдији јашајыш мәнзили илә мәзәләниб - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

19:00:00
1423668

Мәшһур америкалы боксчу Жарелл Миллер мүсәлман олдуғуну севинҹлә елан етди - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

18:40:00
1423649

Фәләстиндә гышын сојуғуну кағыз јандырмагла һәлл етмәк олармы?

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

18:20:00
1423615

Фашист Исраил режими Гәззанын мүлки вәтәндашларынын сығынаҹаг мәканлаларыны дағыдмагда давам едир... - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

18:01:00
1423609

Ирландијанын Корк шәһәриндә Фәләстин тәрәфдарлары анти-АБШ, анти-сионист јүрүш кечирибләр - Видео

мәнбә :
bazar ertəsi

25 dekabr 2023

17:40:00
1423605

Өтән һәфтә баш верән дүнјанын сечилмиш мүһүм хәбәрләри (28 Октјабр -03 Нојабр) – Видео Хәбәр

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

13:11:00
1423193

“Керман” вә “Хузистан” әһалиси Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүшүбләр – Фото

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

12:50:00
1423189

Фәләстин Мүгавимәт Гүввәләри илә террорчу Исраил режим ордусу арасында гаршыдурма - Видео

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

12:30:00
1423186

Һизбуллаһ, Ливанын ҹәнубунда сионист режимин мөвгеләрини дармдағын едир - Видео

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

12:10:00
1423178

Гәззанын шималында фәләстинли гачгынларын хаотик вәзијјәти сәнҝимир - Видео

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

11:50:00
1423171

Гәззада дағынтыларын тәмизләнмәси вә инсанларын хиласы чәтиндир Видео

мәнбә :
bazar

24 dekabr 2023

11:30:00
1423160

Гум шәһәриндә Исламын Сәрәфраз Сәрдары Шәһид Һәмданинин аным мәрасими кечирилиб - Фото