“Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресин Хәбәрләри 8

Аллаһшүкүр Пашазадә “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар” адлы Үмумдүнја Конгресиндә - Фото

Шејхүлислам ИИР-а икиҝүнлүк сәфәри чәрчивәсиндә дүнјашөһрәтли Ислам алимләри илә ҝөрүш кечириб.

  • Хәбәрин коду : 653651
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Тәдбир чәрчивәсиндә Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази илә дә ҝөрүшүб. ГМИ сәдри тәдбирин тәшкилатчысына сәмими гәбула ҝөрә өз миннәтдарлығыны билдириб вә Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевин саламларыны чатдырыб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 23 Нојабр, 2014 тарихдә, Иран Ислам Республикасынын тәшкилатчылығы илә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә кечирилән “Тәкфирчи вә Екстремист Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахышында” адлы Үмумдүнја Конгреси өз ишинә башлајыб.

Ислам Дүнјасынын танынмыш Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ әл-үзма Насир Мәкарим Ширази вә Ајәтуллаһ Ҹәфәр Сүбһанинин дәвәти илә ҝерчәкләшән сәфәрдә мәгсәд нојабрын 23-24-дә Иран Ислам Республикасынын Гум шәһәриндә “Екстремист вә Тәкфирчи Ҹәрәјанлар Ислам Алимләринин Бахышында” мөвзусунда кечирилән Бејнәлхалг конфрансда иштирак етмәкдир.

Шејхүлислам ИИР-а икиҝүнлүк сәфәри чәрчивәсиндә дүнјашөһрәтли Ислам алими, Ирагын Нәҹәф Елми-Дини Мәркәзинин рәһбәри Ајәтүллаһ әл-үзма Сејјид Әли Систанинин хүсуси нүмајындәси Ајәтуллаһ Сејид Ҹавад Шәһристани илә дә ҝөрүшүб.

Тәдбир чәрчивәсиндә Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази илә дә ҝөрүшүб. ГМИ сәдри тәдбирин тәшкилатчысына сәмими гәбула ҝөрә өз миннәтдарлығыны билдириб вә Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијевин саламларыны чатдырыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki