Ислам вә Идман

Мәрдлији һәзрәти Әлидән өјрәнән пәһләван Тәхти кимдир?

  • Хәбәрин коду : 756171
  • Мәнбә : Исламинсеси
Хүласә

Бу ҝөрүш иранлы ҝүләшчи Ҹаһан Пәһливан Тәхтинин идман карјерасында сон ҝөрүшү олмушду...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Рәгибини аиләси гаршысында утандырмамаг үчүн финал јарышыны удузан пәһләван кимдир?

Түркијәли ҝүләшчинин өз хатирәләриндә гејд етдији мараглы вә ибрәтамиз һадисә белә олуб:

"Финал гаршылашмасында мәшһур иранлы ҝүләшчи Ҹаһан Пәһливан Тәхти илә ҝүләшмәли олдум вә о чох ҝүҹлү иди. Јарышын мәним үчүн чәтин олаҹағыны билирдим вә удма шансым чох аз иди. Ҝүләшдән өнҹә биз палтар дәјишмә отағында ҝөрүшүб бир аз сөһбәт етдик. Ҹаһан Пәһливан мәндән сорушду:

- Түркијәдән нә гәдәр адам ҝәлиб?

Мән дедим:
- 200 нәфәр.

Ҹәһан Пәһливан деди:
- Аилән дә бурададыр?

Дедим:
- Бәли (ҝөрдүм пис олду)

Деди:
- Мән сәни аиләвин ҝөзү габағында јыха билмәрәм, ҝәрәк удузам.

Дедим:
- Ахи нијә? Сәбәб нәдир? Ҹаһан Пәһливан мәнә бу һадисәни данышды.

Деди:
-Һәзрәт Әли (ә) бир ҝүн мәсҹидә ҝириб кишиләрин нәјисә мүзакирә етдијини ҝөрмүшдү. Ибн Аббас да (р.ә) орда иди. Һәзрәти Әли (ә) Ибн Аббасдан нә баш вердијини сорушду.

Ибн Аббас деди:
- Кишинин ән ағыр, ән әлаҹсыз вахты нә вахтдыр?, ону мүзакирә едирләр. Бири дејир аиләси хәстә оланда, бири дејир өвлады олмајанда вә с.

Ардынҹа Ибн Аббас деди:
- Ја Әли сәнин фикрин нәдир?

Ҝөрдүләр Әлинин ҝөзләри јашла долду.

Әли (ә) деди:
- Кишинин ән ағыр вәзијјәти одур ки, Хејбәрин гапысыны сындыран әлләр онда ола, Зүлфүгар кими гылынҹа саһиб ола амма јолдашы гапы илә дивар арасында гала һечнә едә билмәјә.

Тәхти буну деди вә ағламаға башлады...

Вә о дедијини етди, аиләм идман залында иди дејә мәнә мәғлуб олду!"

Идман һәвәскарлары бир нечә ил өнҹә буну јахшы хатырлајырлар. Һәр кәс билирди ки, иранлы пәһләванын удузмасы гејри-мүмкүн иди.

Бу ҝөрүш иранлы ҝүләшчи Ҹаһан Пәһливан Тәхтинин идман карјерасында сон ҝөрүшү олмушду...

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki