Идман вә Ислам

Гурана вә Ислама сығынан ики америкалы мүсәлман - Мәһәммәд Әли вә Малик Әбдүл Әзиз (Тајсон) - Фото

Шәкилдә ҝөрүнән бу ики нәфәри дүнјада танымајан олмаз. (Танымајанлар варса, демәк, дүнјадан хәбәрләри јохдур).

  • Хәбәрин коду : 734550
  • Мәнбә : Исламазери Мусават-а истинадла
Мәһәммәд Әли вә Малик Әбдүл Әзиз (Мајк Тајсон). Бу шәхсләри боксдан башга, даһа бир дәјәр бирләшдирир. Онлар диндашдыр. Мәһәммәд Әлинин әлиндә тутдуғу китаб Гурани-Кәримдир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, онлар дүнјанын ән ҝүҹлү адамларыдыр. Бир заманлар бокс рингинин асланлары олублар. Ҹанлы әфсанәдирләр.

Мәһәммәд Әли вә Малик Әбдүл Әзиз (Мајк Тајсон). Бу шәхсләри боксдан башга, даһа бир дәјәр бирләшдирир. Онлар диндашдыр. Мәһәммәд Әлинин әлиндә тутдуғу китаб Гурани-Кәримдир.

Дүнјанын ән ҝүҹлү, ән әфсанәви, ән мәшһур шәхсләриндән олан бу ики шәхс нечә вахтдыр мәнәви раһатлыгларыын диндә, Гуранда тапырлар.

АБШ вәтәндашлары ИШИД-ин, дин пәрдәси алтында ҝизләнән диҝәр террорчуларын төрәтдикләри ганлы, вәһши әмәлләрдән һиддәтләниб Ислам үзәринә һүҹума кечәндә гаршыларына бу адамлар чыхыр.

Бир заманлар АБШ-ын бајрағыны уҹалтмыш бу шәхсләр бу ҝүн дүнјанын ән етигадлы Мүсәлманларыдыр.

Онлар шејхләрдән, мүфтиләрдән, үләмалардан бир пиллә јухарыдадырлар.

Гејд: Фото сосиал шәбәкәләрдән ҝөтүрүлүб.   

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki