Иран Ислам Республикасы

Мүһәггиг Әрдәбили Университетиндә Нардаран шәһидләринин биринҹи илдөнүмү мәрасими кечирилди - Фото

  • Хәбәрин коду : 795501
  • Мәнбә : Гафгаз
Мәһәммәд Газипур: Өтән ил баш верән Нардаран һадисәсини даһа јахшы баша дүшмәк үчүн ашағыдакы дөрд мөвзуја диггәт етмәк лазымыдыр: 1- Нардаран мәнтәгәсини танымаг. 2- “Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты”нын сәдриҺаҹы Тале Бағырзадәни танымаг. 3- Азәрбајҹанын мәркәзи һакимијјәтини танымаг. 4- Азәрбајҹандакы дини гурумлары танымаг.

ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гафгаз Мәдәнијјәт Мәркәзинин тәшәббүсү илә Мүһәггиг Әрдәбили Университетиндә мүәллимләрин вә тәләбәләрин иштиракилә Нардаран шәһидләринин биринҹи илдөнүмү мәрасими кечирилиб.

Мәрасимин натиги Мәһәммәд Газипур өтән ил Нардаранда баш вермиш һадисәјә тохунараг дејиб: “Азәрбајҹанын мәркәзи дөвләти өтән ил баш вермиш һадисәни бир хәбәрдарлыгла да идарә едә биләрди. Анҹаг бир нечә амил бирләшәрәк Азәрбајҹан дөвләтини бу мәсәлә илә шиддәтли гаршылашмасына јөнәлтдиләр, бу һәрәкәти террорчу һәрәкәт вә дөвләт әлејһинә чеврилиш адландырдылар. Өтән ил баш верән Нардаран һадисәсини даһа јахшы баша дүшмәк үчүн ашағыдакы дөрд мөвзуја диггәт етмәк лазымыдыр: 1- Нардаран мәнтәгәсини танымаг. 2- “Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты”нын сәдриҺаҹы Тале Бағырзадәни танымаг. 3- Азәрбајҹанын мәркәзи һакимијјәтини танымаг. 4- Азәрбајҹандакы дини гурумлары танымаг.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016