Парис Партлады...

Инҝилтәрәдән сонра Исвечрә дә, Авропа Иттифагына дахил олмагдан имтина етди

  • Хәбәрин коду : 769934
  • Мәнбә : Хариҹи КИВ
Хүласә

Билдирилир ки, Исвечрәнин 24 ил әввәл тәгдим едилмиш әризәсинин ҝери ҝөтүрүлмәси һаггында билдириш Шураја өтән һәфтә дахил олуб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Авропа Иттифагы (АИ) Шурасы мәлум Инҝилтәрә олајларынын ардыјҹа Исвечрәдән бу гурума үзв олмасыны нәзәрдә тутан вә 1992-ҹи илдә тәгдим едилән әризәсинин ҝери ҝөтүрүлмәси һаггында рәсми билдириш алыб.

БубарәдәАИШурасынданмәлуматверилиб.

Билдирилир ки, Исвечрәнин 24 ил әввәл тәгдим едилмиш әризәсинин ҝери ҝөтүрүлмәси һаггында билдириш Шураја өтән һәфтә дахил олуб.

Исвечрә үзвлүјү барәсиндә әризәсини 1992-ҹү илдә Авропанын рәсми гурумларына тәгдим едиб.

Хатырладаг ки, Авропа Иттифагы 1993-ҹу илдә јарадылыб. Әризә тәгдим едилдикдән сонра Исвеҹрәдә референдум кечирилиб вә әһалинин әксәр һиссәси Авропа игтисады мәканы илә јахынлашманы дәстәкләмәјиб. Интеграсија просесләри дајандырылыб вә үзвлүк әвәзиндә Исвечрә вә јени јаранан АИ арасында икитәрәфли сазишләр имзаланыб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди