Гәрб Демократијасынын Ијрәнҹ Тәзаһүрү

Исвечрә һөкумәти әлбисәсиз һовуза ҝирмәјән Мүсәлман гызлара вәтәндашлыг верилмәди

  • Хәбәрин коду : 763896
  • Мәнбә : Азадлыг Радиосу
Хүласә

Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (МКИ) мәлуматына ҝөрә Исвечрәнин әһалисинин тәхминән 5 фаизи мүсәлмандыр. Әһалинин 70 фаиздән чоху христиандыр. 21,4 фаизин исә һәр һансы бир дини инанҹы јохдур. Өлкә конститусијасында "дин вә виҹдан азадлығы", һабелә инсанларын "тәк, јахуд да башгалары илә бирликдә" дини вә ја фәлсәфи бахышы "сечмәк" вә она "итаәт етмәк" һүгугу тәсбит едилиб. Анҹаг сон илләрдә Исвечрә һөкумәти ганунвериҹиликдән истифадә едәрәк мүсәлман мүһаҹирләр арасында мәдәни ассимилјасијаны тәблиғ етмәјә башлајыб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу јахынларда Исвечрә һөкумәти оғланларла гызларын бирҝә охудуғу мәктәбдә оғланларла бир јердә үзмәк истәмәјән Мүсәлман мүһаҹир гызлара вәтәндашлыг вермәкдән имтина едиб. (!)

Хәбәри Исвечрә мәтбуатына истинад едән "УСА Тодај" гәзети јајыб.

Хәбәрдә дејилир ки, "Адлары ачыгланмајан гызлар билдирибләр ки, онларын дини инанҹы онларын оғланларла ејни заманда һовузда иҹбари үзҝүчүлүк дәрсләри алмасына мане олур. ...Базелин рәсмиләри билдирибләр ки, баҹылар мәктәб програмына табе олмадыгларына ҝөрә онларын вәтәндашлыг әризәләри рәдд едилиб." (!)

Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (МКИ) мәлуматына ҝөрә Исвечрәнин әһалисинин тәхминән 5 фаизи мүсәлмандыр. Әһалинин 70 фаиздән чоху христиандыр. 21,4 фаизин исә һәр һансы бир дини инанҹы јохдур. Өлкә конститусијасында "дин вә виҹдан азадлығы", һабелә инсанларын "тәк, јахуд да башгалары илә бирликдә" дини вә ја фәлсәфи бахышы "сечмәк" вә она "итаәт етмәк" һүгугу тәсбит едилиб. Анҹаг сон илләрдә Исвечрә һөкумәти ганунвериҹиликдән истифадә едәрәк мүсәлман мүһаҹирләр арасында мәдәни ассимилјасијаны тәблиғ етмәјә башлајыб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди