Халгын Пуллары Нијә таланылыр?!!!

“Бакы-2015” илк Авропа Ојунларынын тәгдиматы Бакыда дејил Истанбулун “Чыраған” сарајында кечирилди - Фото

Мәрасимдә Меһрибан Әлијева бир груп намәһрәмләр илә румка румкаја вурду. Сарајын хәрҹисә халгын ҹибиндән ҝетди.

  • Хәбәрин коду : 652909
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Һејдәр Әлијев Фондунун тәшкилатчылығы вә Аз. Ре-нин Түркијәдәки сәфирлијинин дәстәји илә кечирилән мәрасимдә “гардаш өлкәнин” мәдәнијјәт вә туризм назири Әртоғрул Ҝүнај, Түркјә тәлхәкләри Түркан Шорај, Неҹати Шашмаз һәјат јолдашы Наҝеһан Гашыгчы вә с. иштирак едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 9 милјон әһалиси олан Азәрбајҹанын Республикасынын вәтәндашларынын 5 милјон нәфәри Банклара борҹлу олдуғу вә борҹуну өдәјә билмәдији бир вахтда азәрбајҹанын мөһтәшәм шәхсијјәтләри “Бакы-2015” илк Авропа Ојунларынын нөвбәти тәгдиматы мәрасимини доғма јурд Азәрбајҹанда дејил мәһз Түркијәдә кечириб. Вә беләликлә дә милјонларла бул вә мәваҹибләр “Бөјүк Түрк Гардашларына” хәрҹләниб.

Нојабрын 18-дә Истанбулун “Чыраған” сарајында кечирилән тәгдимат мәрасиминдә Һејдәр Әлијев Фондунун (бу фондун ресурсу һәләлик анонимдир) президенти, Авропа Ојунларынын Тәшкилат Комитәсинин сәдри Меһрибан Әлијева иштирак едиб.

Һејдәр Әлијев Фондунун тәшкилатчылығы вә Азәрбајҹанын Түркијәдәки сәфирлијинин дәстәји илә кечирилән мәрасимдә “гардаш өлкәнин” иҹтимаи-сијаси даирәләринин нүмајәндәләри, мәдәнијјәт вә идман хадимләри иштирак едибләр.

Белә ки, “Чыраған” сарајында Түркијәнин мәдәнијјәт вә туризм назири Әртоғрул Ҝүнај, Түркјә тәлхәкләри Түркан Шорај, Неҹати Шашмаз һәјат јолдашы Наҝеһан Гашыгчы вә с. иштирак едиб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki