Азәрбајҹан

Илгар Ибраһимоғлу Азәрбајҹан Республикасынын зиндан башчыларны тәнгид едиб

  • Хәбәрин коду : 755070
  • Мәнбә : Саһар ТВ
Хүласә

Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу зинданда Һәзрәт Јусиф (әлејһи сәлам) сериалынын ҝөстәрилмәси әрәфәсиндә бир груп диндар мәһбусун ҹәзаландырылмасы хәбәринин ҝениш сосиал иникасына вә бунунла бағлы әлагәдар рәсмиләрин сусмаларына ишарә едәрәк, дејиб: “Бу кими гејри-мүтәнасиб ҹәзалар ганунсуз олмагдан әлавә, өлкәдә иманофобијанын мөвҹуд олмасынын нишанәсидир.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ичәришәһәр "Ҹүмә" мәсҹдинин имам-ҹамааты Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу зинданда Һәзрәт Јусиф (әлејһи сәлам) сериалынын ҝөстәрилмәси әрәфәсиндә бир груп мәһбусун Тубзон-а көчүрүлмәсинә ҝөрә Азәрбајҹан Республикасынын зиндан башчыларны тәнгид едиб.

Бакынын танынмыш дин хадими өзүнүн фаҹебоок сәһифәсиндә јазыб: Һәзрәт Јусиф (әлејһи сәлам) сериалы бүүтүн дүнјада инсанларын үрәкләрини фәтһ едиб вә Азәрбајҹан Республикасынын телеканалларындан да јајылыбдыр. Азәрбајҹан Республикасы вәтәндашлары илләр бојудур ки, бу сериалдан руһијјә әлдә едир вә өз өвладлары үчүн Јусиф адыны сечирләр.

Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу зинданда Һәзрәт Јусиф (әлејһи сәлам) сериалынын ҝөстәрилмәси әрәфәсиндә бир груп диндар мәһбусун ҹәзаландырылмасы хәбәринин ҝениш сосиал иникасына вә бунунла бағлы әлагәдар рәсмиләрин сусмаларына ишарә едәрәк, дејиб: “Бу кими гејри-мүтәнасиб ҹәзалар ганунсуз олмагдан әлавә, өлкәдә иманофобијанын мөвҹуд олмасынын нишанәсидир.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki