НАТО Ишғалчы Гүввәләрин Сәнҝимәјән Ҹинајәтләри

Натонун Русијадакы нүмајәндәси: “Америка Бирләшмиш Штатларынын Ирагдакы әмәлијјатлары бир сәһв иди”

Роберт Пишел: Ирагда һәрби әмәлијјатларара башламаздан өнҹә Шимали Атлантика Алјансы бу һагда мүзакирәләр апармалы иди.

  • Хәбәрин коду : 646704
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Хатырладаг ки, Ирагда мүһарибә 2003-ҹү илин јазында, Америка Бирләшмиш Штатлар вә онун мүттәфигләри тәрәфиндән “Ирага Азадлыг" ады илә башлады. АБШ вә мүттәфигләри сабиг диктатор Сәддам Һүсејн режимини девирмәк мәгсәди илә ону бјнәлхалг террор тәшкилатларла әлагәдә олмагда вә кимјәви силаһлар әлдә етмәкдә ҝүнаһландырараг рәсмән Ирагы ишғал етдиләр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, НАТО-нун Русија Федерасијасындакы Информасија Офисинин директору Роберт Пишел бу ҝүн, 25 Октјабр, 2014 тарихдә Русијанын “Коммерсант ФМ " радио стансијасына вердији ачыгламада билдириб: “Америка Бирләшмиш Штатларынын Ирагда һәјата кечиртдији һәрби әмәлијјатлар бир сәһв иди”.

НАТО-нун Русија Федерасијасындакы Информасија Офисинин директору Р. Пишел даһа сонра Шимали Атлантика Алјансынын дәстәји илә кечирилән һәрби әмәлијјатлара башламаздан онҹә бу һагда мүзакирәләрин апарлмамасына ишарә едәрәк дејиб: "Сәһвләрә јол верилир, ән јахшы тәшкилатлар вә ән мараглы өлкәләр сәһв едир. Амма баша дүшүрсүнүз сәһв етмәјәнләр исә һеч бир сөз демир. Билирсиниз, бу һәм дә бир вәзифә вә мәсулијјәтдир. Белә бир мәсәлә илә разылашмаг олармы јохс олмаз.

Ејни заманда, о билдириб ки, Ирагда һәрби әмәлијјатларара башламаздан өнҹә Шимали Атлантика Алјансы бу һагда әҝәр мүзакирәләр апарсајды даһа мәлуматлар вә өлчүлмүш гәрарлар гәбул етмәк оларды.

Хатырладаг ки, Ирагда мүһарибә 2003-ҹү илин јазында, Америка Бирләшмиш Штатлар вә онун мүттәфигләри тәрәфиндән “Ирага Азадлыг" ады илә башлады. АБШ вә мүттәфигләри сабиг диктатор Сәддам Һүсејн режимини девирмәк мәгсәди илә ону бјнәлхалг террор тәшкилатларла әлагәдә олмагда вә кимјәви силаһлар әлдә етмәкдә ҝүнаһландырараг рәсмән Ирагы ишғал етдиләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki