Биз Зәкзәкијик!

Ханым Фатимәи Зәһранын (с) милады ҝүнүндә ниҝеријалы Шиәләр Шејх Зәкзәкијә дәстәк аксијасы кечирди – Фото

Кечирилән етираз аксијасында Шејх Ибраһим Зәкзәкинин азадлығы тәләб олунуб.

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин декабр ајынын 13-дә Ниҝеријада дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә мөвҹуд режимин һәрбичиләри тәрәфиндән ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлдү. Сөзүн әсл мәнасында Шиә Сојгырымы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Шиәләрә гаршы баш верән Сојгырымын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнја вә ахирәт ханымларынын Хаымы, һәзрәт Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнү Ниҝерија халгы Абужа шәһәриндә Шејх Ибраһим Зәкзәкијә дәстәк нүмајиш етдириб.

Кечирилән етираз аксијасында Шејх Ибраһим Зәкзәкинин азадлығы тәләб олунуб.

Гадынлардан ибарәт олан аксија иштиракчылары һәзрәт Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) адҝүнүнү гејд етмәклә јанашы залым һөкумәтдән һагсыз јерә һәбс етдији Шејх Ибраһим, һәјат јолдашы вә 800-зә јахын Шиәнин азад едилмәсини тәләб едибләр.

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин декабр ајынын 13-дә Ниҝеријада дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә мөвҹуд режимин һәрбичиләри тәрәфиндән ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлдү. Сөзүн әсл мәнасында Шиә Сојгырымы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Шиәләрә гаршы баш верән Сојгырымын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki