Биз Зәкзәкијик

Узун Мүгавимәтдән сонра Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкијә мүајинә олмаг үчүн иҹазә верди – Фото

Узун Мүгавимәтдән сонра Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкијә мүајинә олмаг үчүн иҹазә верди – Фото

Гејд едәк ки, 2015, 26 нојабр тарихдә Азәрбајҹанда Нардаран гәсәбәсиндә ҝүнорта намазында Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) тәрәфдарларыны шәһид едилдикдән сонра 2015-ҹи илин декабр ајында Ниҝеријада даһа да дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Сөзүн әсл мәнасында Шиә гәтлиамы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Һәр ики өлкәдә Шиәләрә гаршы баш верән гәтлиамларын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өмрүнүн 20 илдән артыг һиссәсини гејригануни мәһбәс һәјатында кечирән Ниҝерија Ислам Һәракатынын лидери Шејх Ибраһим Зәкзәки ҹәнаблары бу ҝүн 13 Јанвар 2018 тарихдә журналистләрә мүсаһибә вериб.

Бојунунда сарғы тахтасы вә әлиндә әса тутан Шејх Зәкзәки ҹәнабларына пајтахт Абуҹанын хәстәханаларынын бириндә мүајинә олунмасына иҹазә верилиб.

О журналистләрә дејиб: “Мән һәлә дә јашајырам. Өз һәкимим васитәсилә мүајинә олунмағыма иҹазә верилди.”

Гејд едәк ки, 2015, 26 нојабр тарихдә Азәрбајҹанда Нардаран гәсәбәсиндә ҝүнорта намазында Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) тәрәфдарларыны шәһид едилдикдән сонра 2015-ҹи илин декабр ајында Ниҝеријада даһа да дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Сөзүн әсл мәнасында Шиә гәтлиамы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Һәр ики өлкәдә Шиәләрә гаршы баш верән гәтлиамларын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...

2014-ҹ илин Рамазан ајында кечирилән Бејнәлхалг Гүдс Јүрүшүндә исә, Ниҝерија режимин һәрбичиләри Шејх Зәкзәкинин 3 оғлуну Шәһид етмишләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki