Биз Зәкзәкијик!

Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкијә дәстәк јүрүшүнүн 2 иштиракчысыны Шәһид етди – Фото

Шејх Зәкзәкинин гызы дејиб: “Атам ҹидди сүрәтдә зәифләшиб вә бу зәифләшмә сон 7 ҝүн әрзиндә даһа да кәскинләшиб. Белә ки, атам бәзи әшјалары белә галдыра билмир. Онун бир ҝөзү вә бир әли сырадан чыхыб. Данышаркән бәзи кәлмәләри белә дүзҝүн тәләффүз едә билмир...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин гызы атасынын физики вәзијјәтинин писләшмәсини билдириб. О, атасынын режим тәрәфиндән ҹидди шәраитдә сахланылығыны вә она хәстәханада мүалиҹә алмасына вә јахуд һәкимә мүраҹиәт етмәсинә белә иҹазә верилмәдијини билдириб.

Шејх Зәкзәкинин гызы дејиб: “Атам ҹидди сүрәтдә зәифләшиб вә бу зәифләшмә сон 7 ҝүн әрзиндә даһа да кәскинләшиб. Белә ки, атам бәзи әшјалары белә галдыра билмир. Онун бир ҝөзү вә бир әли сырадан чыхыб. Данышаркән бәзи кәлмәләри белә дүзҝүн тәләффүз едә билмир...”

Гејд едәк ки, Шејх Зәкзәкинин гызынын бәјанатындан сонра Ниҝеријанын Кано, Кадуна, Катсина вә Зарија шәһәрләриндә халг күтләсинин етираз аксијалары сәнҝимир.

Күчәјә чыхан ниҝеријалы Шиәләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәки вә ханымы барәдә федерал али мәһкәмәнин гәбул етдији гәрарын иҹра олунмасыны вә Шејх башда олмагла ганунсуз һәбсә салынмыш Шиәләрин дәрһал азадлыға бурахылмасыны тәләб едибләр. Кадуна шәһәриндә кечирилән митингә Ниҝерија полиси сәрт мүдахилә едиб. Вә нүмајишчиләрдән 2-си шәһид олуб, 3-ү ағыр олмагла онларла етиразчы јараланыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр

Биз Зәкзәкијик!

Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкијә дәстәк јүрүшүнүн 2 иштиракчысыны Шәһид етди – Фото

Шејх Зәкзәкинин гызы дејиб: “Атам ҹидди сүрәтдә зәифләшиб вә бу зәифләшмә сон 7 ҝүн әрзиндә даһа да кәскинләшиб. Белә ки, атам бәзи әшјалары белә галдыра билмир. Онун бир ҝөзү вә бир әли сырадан чыхыб. Данышаркән бәзи кәлмәләри белә дүзҝүн тәләффүз едә билмир...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин гызы атасынын физики вәзијјәтинин писләшмәсини билдириб. О, атасынын режим тәрәфиндән ҹидди шәраитдә сахланылығыны вә она хәстәханада мүалиҹә алмасына вә јахуд һәкимә мүраҹиәт етмәсинә белә иҹазә верилмәдијини билдириб.

Шејх Зәкзәкинин гызы дејиб: “Атам ҹидди сүрәтдә зәифләшиб вә бу зәифләшмә сон 7 ҝүн әрзиндә даһа да кәскинләшиб. Белә ки, атам бәзи әшјалары белә галдыра билмир. Онун бир ҝөзү вә бир әли сырадан чыхыб. Данышаркән бәзи кәлмәләри белә дүзҝүн тәләффүз едә билмир...”

Гејд едәк ки, Шејх Зәкзәкинин гызынын бәјанатындан сонра Ниҝеријанын Кано, Кадуна, Катсина вә Зарија шәһәрләриндә халг күтләсинин етираз аксијалары сәнҝимир.

Күчәјә чыхан ниҝеријалы Шиәләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәки вә ханымы барәдә федерал али мәһкәмәнин гәбул етдији гәрарын иҹра олунмасыны вә Шејх башда олмагла ганунсуз һәбсә салынмыш Шиәләрин дәрһал азадлыға бурахылмасыны тәләб едибләр. Кадуна шәһәриндә кечирилән митингә Ниҝерија полиси сәрт мүдахилә едиб. Вә нүмајишчиләрдән 2-си шәһид олуб, 3-ү ағыр олмагла онларла етиразчы јараланыб.

 

АБНА – Хәбәр Аҝентлији

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki