Биз Һамымыз Зәкзәкијик

Ниҝеријанын ики шәһәри Шејх Зәкзәкинин һимајәсинә галхды – Фото

Гејд едәк ки, өтән ил декабр ајында Ниҝерија Али Мәһкәмәси 45 ҝүн әрзиндә Шејх Зәкзәки вә онун һәјат јолдашынын һәбсханадан азад едилмәси һөкмүнү верди. Лакин хариҹи гүввәләрин (дүнја сионист гүввәләри) тәсири нәтиҹәсиндә Шејх Зәкзәки вә онун һәјат јолдашы азадлыға бурахылмады.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Сукуту вә Катсина шәһәрләринин сакинләри ајаға галхараг Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә онун һәјат јолдашынын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

Гејд едәк ки, өтән ил декабр ајында Ниҝерија Али Мәһкәмәси 45 ҝүн әрзиндә Шејх Зәкзәки вә онун һәјат јолдашынын һәбсханадан азад едилмәси һөкмүнү верди. Лакин хариҹи гүввәләрин (дүнја сионист гүввәләри) тәсири нәтиҹәсиндә Шејх Зәкзәки вә онун һәјат јолдашы азадлыға бурахылмады.

Хатырладаг ки, Ниҝерија режиминин силаһлы гүввәләри 2015-ҹи илин Декабр ајынын 12-дә Сәудијјә вә сионист исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә ја дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 3 оғлу 1 гызы Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланараг һәбс едилмишдир. Ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алан Шејх Зәкзаки вә ханымы бу ҝүнә кими мүалиҹә олунмамышдыр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki