Биз Зәкзәкијик

Ниҝеријалыар Шиә руһанисинин режим тәрәфиндән зәһәрли ҝүллә илә Шәһид едилмәсинә етираз етдиләр, аксијалара старт верилди- Фото

Сукуту шәһәриндәки Парламент Бинасына доғру һәрәкәт едән етиразчылар Шејх Зәкзәки ҹәнабларыны портиретини әлләриндә тутараг онун вә бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсинә даир шүарлар сәсләндирмиш вә өлкәнин татынмыш Шиә руһаниси мәрһум Шејх Гасим Өмәр Сукутунун гатилләринин тез бир заманда ҹәзаландырылмасыны тәләб етмишләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри Ниҝерија Ислам Һәракатынын јүксәксәвијәли үзвүнин мөвҹуд режим тәрәфиндән гәтлә јетирилмәсини кәскин сүрәтдә мәһкум едәрәк етираз митингләринә старт верибләр.

Етиразчылар Сукуту шәһәриндәки Парламент Бинасына доғру һәрәкәт едибләр. Онлар Шејх Зәкзәки ҹәнабларыны портиретини әлләриндә тутараг онун вә бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсинә даир шүарлар сәсләндирәрәк өлкәнин татынмыш Шиә руһаниси Шејх Гасим Өмәр Сукутунун гатилләринин тез бир заманда ҹәзаландырылмасыны тәләб едибләр.

Гејд едәк ки, Ниҝеријанын шималында јерләшән Сукуту шәһәр сакини Шејх Гасим Өмәр Сукуту Ниҝерија Ислам Һәракаты Лидери Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн кечирилән нөвбәти митингдә мөвҹуд режимин ҝүҹ структурлары тәрәфиндән автомат силаһлардан ачылан зәһәрли ҝүлләләр нәтиҹәсиндә ағыр јараланмышдыр. Базар Ертәси ҝүнү хәстаханада јерләшдирилән Шејх Гасим Өмәр Сукуту алдығы јаралар нәтиҹәсиндә дүнјасыны дәјишәрәк Шәһидлик зирвәсинин уҹа мәгамына наил лолмушдур.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki