Әрбәин Хәбәрләри

Әрбәин зијарәтинин гајдалары. Изләјин вә пајлашын – Видео

Әрбәин зијарәти Имам Һүсејнин мәзлумҹасына Шәһид олмасынын 40-ҹы ҝүнүдүр. Бу ҝүнү хүсуси гајдада тәзијә сахламаг Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Ҹабир ибн Әбдуллаһ кими бөјүк сәһабәләриндән галма бир сүннәтдир.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрбәин зијарәти Имам Һүсејнин мәзлумҹасына Шәһид олмасынын 40-ҹы ҝүнүдүр. Бу ҝүнү хүсуси гајдада тәзијә сахламаг Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Ҹабир ибн Әбдуллаһ кими бөјүк сәһабәләриндән галма бир сүннәтдир. Бундан әлавә мәсум имамлар да, бу шә давамлы олараг әмәл олунмасыны тәкид едибләр. Лакин бүтүн бунларла јанашы бу зијарәтин неҹә кечирилмәси вә нәләрә әмәл олунмасы зәрури ишләрдән биридир. Сизи клипә бахмаға дәвәт едирик.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki