Әрбәин Хәбәрләри – 2018

Ниҝерија полиси Имам Һүсејн (ә) әзадарларына атәш ачды азы 10 Шиә Шәһид олду – Видео вә Фото

Јерли медиаларын вердији мәлуматда 10 Шиә шәһид олумуш вә хеји сајда ҝүнаһсыз инсанлар мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән вә руһи хәсарәтләр алмышлар.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист исраил, АБШ, сәудијјә режимләринин сифаришинә әсасән Ниҝерија режими өлкәдәки Шиәләрә гаршы амансыз сијасәтләрини вә вәһши аддымларыны давам етдирмәкдәдир...

Мәлуматымыза ҝөрә, Ниҝерија һәрби гуллугчулары бир даһа Пајтахт Абуҹа шәһәри јахынлығында Әрбәин мәрасимини әзиз тутан сүлһсевәр Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарларына одлу силаһлардан атәш ачыблар.

Јерли медиаларын вердији мәлуматда 10 Шиә шәһид олумуш вә хеји сајда ҝүнаһсыз инсанлар мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән вә руһи хәсарәтләр алмышлар.

Шәһид олан вә јаралананларын һаммысы Ниҝерија Ислам Һәракатынын тәрәфдарларыдыр. Ниҝерија режими артыг үч илдир ки, Ниҝерија Ислам Һәракатына гаршы амансыз аддымлар атараг бу һәракаты әзмәјә чалышыр.

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин декабр ајынын 13-дә Ниҝеријада дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә мөвҹуд режимин һәрбичиләри тәрәфиндән ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлдү. Сөзүн әсл мәнасында Шиә Сојгырымы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Шиәләрә гаршы баш верән Сојгырымын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki