Әрбәин Хәбәрләри - 2018

Ирландијалы христиан ханым: “Имам Һүсејнин (ә) су ичә билмәдији јери ҝөрмәјә ҝәлдим”

Ирландијалы христиан ханым: “Имам Һүсејнин (ә) су ичә билмәдији јери ҝөрмәјә ҝәлдим”

Һәзрәт Һүсејнин (ә) вә јахынларынын, өвладларынын сусуз шәһид едилмәси мөминләрин гәлбини јандыран ән аҹы хатирәдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Һүсејнин (ә) шәһадәти вә Кәрбәла фаҹиәси илләр кечмәсинә бахмајараг һәр ҝүн јениләнән, һәр ҝүн алаованан бир ешг атәши, ибрәт алынаҹаг бир һәјат мәктәбидир. Чүнки бу бу мәктәбин әсасында тоһид вә инсанлығын хиласы дурур.

Имам Һүсејн (ә) бир парлаг нурдур ки, шәһадәтиндән бу јана милјонларла һагг ашигини өз дөврәсинә ҹәзб едир.

Ирландијалы мәсиһи ханым Тара Окраиде дә буҹүр илаһы нурун ҹазибәси илә Кәрбәлаја, Имам Һүсејнин (ә) зијарәтинә ҝәлмиш шәхсләрдәндир.

Мәсиһи Ханым, Кәрбәла һаггында илк мүталиәләринә ишарә едәрәк дејир: “Мән Ашура һадисәси барәдә мүталиәләримдән сонра гәрара алдым ки, Кәрбәлаја ҝәлим. Һәјја һәјат јолдашым бу гәрарымы ешитдикдә мәнә дәли деди. Лакин мән Имам Һүсејнин (ә) әзәмәтини дәрк етмишдим.”

“һаwзаһнјус”-ин мүхбиринә мүсаһибә верән гадын әлавә едәрәк дејиб:

“Мәним етигадым будур ки, мүсәлманлар Аллаһа даһа јахындырлар вә Гуран Аллаһа јетишмәк үчүн ән доғру јолдур. “

Кәрбәлаја нә үчүн ҝәлдиниз суалына исә гыса олараг үрәк јанғысы илә белә ҹаваб вериб: “Имам Һүсејнин (ә)су ичә билмәдији јери ҝөрмәјә ҝәлмишәм”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki