Әрбәин Хәбәрләри

Иран Ислам Республикасы ракет вә радар системләри илә Әрбәин јүрүшүнү мүһафизә едир

Иран Ислам Республикасы ракет вә радар системләри илә Әрбәин јүрүшүнү мүһафизә едир

Лејтенант-мајор Шәмхал Ҹәфәри: Ираг сәмасында фәалијјәтдә олан бөлҝәдән кәнар бүтүн учушлар, о ҹүмләдән пилотлу вә пилотсуз учан васитәләрин изләнилмәси хүсуси шәкилдә һәјата кечирилир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасы ордусу Хатәмул-Әнбија Һавадан Мүдафиә Гәрарҝаһынын тактики һава мүдафиәси бөлмәсинин команданы Имам Һүсејн (ә) Әрбәини ҝүнләриндә ИИР сәмасындан кечән учуш хәтләринин хүсуси шәкилдә изләнилдијини билдириб.

Тәсним Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, лејтенант-мајор Шәмхал Ҹәфәри Әрбәин ҝүнләриндә зәвварлар үчүн тан нәзарәтин тәтбиг олундуғуну билдириб вә дејиб: Ираг сәмасында фәалијјәтдә олан бөлҝәдән кәнар бүтүн учушлар, о ҹүмләдән пилотлу вә пилотсуз учан васитәләрин изләнилмәси хүсуси шәкилдә һәјата кечирилир.

Иран Ислам Республикасы ордусу Хатәмул-Әнбија Һавадан Мүдафиә Гәрарҝаһынын тактики һава мүдафиәси бөлмәсинин команданы әлавә едиб: Имам Һүсејн (ә) әрбәини ҝүнләриндә ҝүндәлик 55 сәрнишин тәјјарәси Нәҹәф вә Кәрбәла аеропортларындан зәвварлары нәгл едирләр. Бүтүн учушлара сәјјар вә сабит радар системләри илә нәзарәт олунур.

Ҹәфәринин сөзләринә ҝөрә, өлкә дахили вә хариҹиндә һава золағынын горунмасы мәгсәдилә Иран Ислам Республикасы сәрһәдиндә радар објектләриндә сабит вә сәјјар електрон динләмә системләри өз фәалијјәтләрини ҝөстәрирләр.

20 сәфәр 1439-ҹу ил дүнја шиәләринин үчүнҹү имамы Һәзрәт Имам Һүсејн (ә) вә вәфалы јолдашларынын Кәрбәла сәһрасында шәһид едилмәсинин әрбәинин илдөнүмү ҝүнүдүр. Дүнјанын һәр бир јериндән милјонларла мүсәлман әрбәин мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн Ирагын ҹәнубунда јерләшән бу шәһәрә сәфәр едир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди