Әрбәин Хәбәрләри

АБШ Конгресинин анти-мүһарибә нүмајәндәси Әрбәин Јүрүшүндә - Фото

Синтиа Мек Киннинин дедијинә ҝөрә, Ирага сәфәр етмәси чохданкы арзусу олуб.

Синтиа Мек Кинни, Конгресдә Ҹорҹија штатынын нүмајәндәси олдуғу дөвүрдә АБШ-ын Ирага тәҹавүз етдијинә ишарә едәрәк дејиб: “Һәмин ил мән Ҹорҹ Бушун әлејһинә чыхыш етдим. Лакин бу чыхышым мәнә баһа баша ҝәлди. Белә ки, әмәкдашларым мәнә гаршы һүҹума кечәрәк мәни өлкәмизә хәјанәт етмәкдә иттиһам етдиләр...”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатлары Конгресинин анти-мүһарибә нүмајәндәси Әрбәин мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн Ирага сәфәр едәрәк мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндән Кәрбәла шәһәринә пијада јола дүшүб.

Америка конгресиндә 12 ил нүмајәндә олмаға наил олмуш ханым Синтиа Мек Кинни һазырда Бангладеш университетинин мүәллими ишләјир. ӨзүнүнбилдирдијикимиИрагасәфәретмәсичохданкыарзусуолуб.

О, Конгресдә Ҹорҹија штатынын нүмајәндәси олдуғу дөвүрдә АБШ-ын Ирага тәҹавүз етдијинә ишарә едәрәк дејиб: “Һәмин ил мән Ҹорҹ Бушун әлејһинә чыхыш етдим. Лакин бу чыхышым мәнә баһа баша ҝәлди. Белә ки, әмәкдашларым мәнә гаршы һүҹума кечәрәк мәни өлкәмизә хәјанәт етмәкдә иттиһам етдиләр...”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди