Түркијә

Әрдоған Гәрби террор тәшкилатларына дәстәк вермәкдә ҝүнаһландырыб

Әрдоған Гәрби террор тәшкилатларына дәстәк вермәкдә ҝүнаһландырыб

“Сурија вә Ирагда баш верәнләрә мүдахилә етмәсәк, даһа бөјүк фәлакәтләрлә үзләшәрик”

“Балканлар вә Гафгаз үрәјимизин бир парчасыдыр. Түркијә дәрин гоһумлуг вә достлуг әлагәләримизин олдуғу бу өлкәләрдән кәнарда дүшүнүлә билмәз”.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин дејерлер.орҝ  сајтына истинадән вердији хәбәрә ҝөрә-Гәрби ИШИД, ПКК, ФЕТӨ кими террор тәшкилатларына дәстәк вермәкдә ҝүнаһландыран Түркијә президенти билдириб ки, Түркијә гоншулары Сурија вә Ирагда баш верәнләрә дә лагејд јанаша билмәз: “Түркијәнин сәрһәдләриндә тәһлүкә, тәһдид вар. Һәләби Газиантепдән фәргләндирмәк олармы? Јох. Һәләб бомбаланаркән орадакы гардашларымыз һара ҝетди? Идлибә ҝетдиләр. Идлибдә сүлһү, атәшкәси тәмин етмәлијик”.

 Суријада Идлиб әмәлијјатында Түркијә ордусунун мүхалиф Азад Сурија Ордусуна дәстәк вердијини билдирән Р. Т. Әрдоған дејиб ки, ПКК террор тәшкилатынын Сурија голу ПЈД/ЈПҜ-нин Түркијәнин сәрһәдләри боју террор дөвләти јаратмасына имкан верилмәјәҹәк: “Биз јени бир Кобани олајы јашамаг истәмирик. Идлибдә буна имкан вермәјәҹәјик. Јахуд Ирагда нә баш верир? Мәсәлән, 400 мин түркмәнин јашадығы бир шәһәр олмуш Телафәрдә һазырда 8-10 мин түркмән вар. 100 минә гәдәр телафәрли дә һазырда Түркијәдәдир. Бу гардашларымызын һаггыны горумамалыјыгмы? Бәзиләри дејирләр ки, Ираг вә Суријада нә ишиниз вар, Түркијәнин дахили проблемләри илә мәшғул олун. Сурија вә Ирагдан гачанлар һара үз тутур? Түркијәјә! Биз Сурија вә Ирагда баш верәнләрә мүдахилә етмәсәк, сабаһ даһа бөјүк фәлакәтләрлә үзләшәрик. Биз Түркијәнин Сурија вә Ирагдан гајнагланан тәһдидләрлә күнҹә сыхышдырылмасына јол вермәјәҹәјик. Биз тәһдидләри мәнбәјиндә арадан галдыраҹағыг. “Фәрат галханы” бунун илк аддымы олду, бу ҝүн Идлиб әмәлијјаты илә давам едир. Бизә дост олмајанлара да сөзүмүз одур ки, бир ҝеҹә хәбәрсиз ҝәлә биләрик”.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди