Ҝүрҹүстан

Тбилисидә “Сағлам аилә вә сағлам ҹәмијјәт” адында елми конфранс кечирилди

Тбилисидә “Сағлам аилә вә сағлам ҹәмијјәт” адында елми конфранс кечирилди

Ҝүрҹүстан пајтахтында “Сағлам аилә вә сағлам ҹәмијјәт” адында елми конфранс кечирилиб

Әһлибејт(ә) Хәбәр Аҝентлији-Тбилисидә Һз. Фатимеји Зәһранын (с.ә) мүбарәк мөвлуду мүнасибәти илә аилә мөвзусунда “Сағлам аилә вә сағлам ҹәмијјәт” адында елми конфранс кечирилиб. Конфрансда Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов, Гәрби Ҝүрҹүстанын мүфтиси Һаҹы Беглар Камашидзе, өлкәмиздә сәфәрдә олан Теһранын имам ҹүмәси Ајәтуллаһ Казим Сиддиги, Һөҹҹәтүлислам вәл муслимин Мәһәммәдтәги Сајивәр, илаһијјатчылар елм вә иҹтимаијјәт нүмајәндәләри иштирак едибләр. 

Гурани Кәримин тилавәтиндән сонра конфрансы ҝириш сөзү илә ачан дин хадими Видади Гурбанов бу елми конфрансын әһәмијјәтиндән данышараг бу мөвзунун бу ҝүн дә дүнјада вә өлкәмиздә актуал олдуғуну билдириб. 

Сонра Ҝүрҹүстан Мүсәлманлар Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов, мүфти Һаҹы Беглар Камашидзе, Азәрбајҹанлы дин алими Ајәтуллаһ Казим Сиддиги вә Мәһәммәд Багир Саивәр вә башгалары чыхыш етдиләр. 

Чыхышлар заманы дини гајнаглара сөјкәнәрәк сағлам аиләнин формалашмасында мүһүм рол ојнајан әсаслар, аиләнин тәмәлини горујан амилләр, јени аилә гурмаға башламаздан өнҹә диггәт олунмасы ҝәрәкән мејарлар, аилә бағларыны сарсыдан сәбәбләрин һәлл јоллары вә аиләнин мөһкәмләнмәсиндә ҹүтлүкләр арасында севҝи, сајгы, ҝүвәнҹ, һүзур вә ҝүзәшт кими амилләрин өнәминдән данышыблар.  Гејд етдиләр ки, фәрдләрдән ибарәт олан ҹәмијјәт аиләдә бөјүјүр, тәрбијә олунур вә формалашыр. Бөјүк ҹәмијјәтин неҹә формалашмасы кичик ҹәмијјәт олан аиләдән аслыдыр. Бун ҝөрә дә аилә сағлам вә мөһкәм олмалыдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди