Әрәбистан режиминин вәһшилији дурмаг билмир...

Сәудијјә Режими Јәмәндә Ушагларын Ҝәләҹәјини һәдәфә алыр

Сәудијјә Режими Јәмәндә Ушагларын Ҝәләҹәјини һәдәфә алыр

Сәудијјәлиләрин тәшкил етдији һүҹумларда 2 мин мәктәб јерлә бир едилдији билдирилир.

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә - Сәуд режиминин Јәмәнә һава һүҹумлары давам едәркән, бу өлкәдә аҹлыг вә хәстәлијин пик нөгтәсинә чатдығы вә белә вәзијјәтин әсл гурбанларынын Јәмәнли ушаглары олдуғу, тәҹавүзкар гүввәләрин Јәмәнли ушагларын ҝәләҹәјини һәдәфә алдыглары билдирилир. 

Јәмәнли ушагларын, Сәуд дөјүш тәјјарәләринин тәшкил етдији һүҹумларда һәјатыны итирдији, бир гисминин исә тутулдуғу холера епидемијасы сәбәбиндән һәјатыны итирдијини билдирән јерли гајнаглар, һава һүҹумлары вә вәба хәстәлијиндән ҹанларыны гуртаран ушагларын исә иҹтимаи вә гануни һаггларындан мәһрум галдыглары, Сәудијјәлиләрин тәшкил етдији һүҹумларда 2 мин мәктәб јерлә бир едилдији билдирилир. 

Диҝәр тәрәфдән БМТ-нин Јәмәндә ки хүсуси нүмајәндәси Бисмарҹк Сwанҝин вердији ачыгламада, Јәмән мүһарибәсини, Јәмәнли ушаглар әлејһинә бир олан бир дөјүш кими характеризә едәрәк, Јәмәнли ушагларын гејри-кафи бәсләнмә вә холера епидемијасы сәбәбијлә өлүмлә бурун-буруна јашадығыны билдириб. 

Гејд едәк ки, Сәуд режиминин 2015-ҹи илин Март ајындан етибарән Јәмәнә тәшкил етдији һүҹумлар бу өлкәдә ҹидди инсани фаҹиәләрә ҝәтириб чыхармышдыр. 

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki