Ашура јүрүшү һакимијјәти нијә горхудур?

Ашура јүрүшләринә гадаға олаҹаг.

Ашура јүрүшләринә гадаға олаҹаг.

Ҝенерал-мајору Сәһлаб Бағыров: јүрүшләринин кечирилмәсинә имкан верилмәјәҹәк

Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә - Бакы шәһәр Баш Полис Идарәсинин рәис мүавини, полис ҝенерал-мајору Сәһлаб Бағыров билдириб ки Ашура јүрүшләринин кечрилмәси иҹтимаи тәһлүкәсизлијә сәбәб олдуғу үчүн кечирилмәсинә имкан верилмәјәҹәк.

С. Бағыров гејд едиб ки, пајтахтда Ашура мәрасимләринин кечириләҹәји јерләрдә тәһлүкәсизлик тәдбирләри һәјата кечириләҹәк: " Ашура ҝүнү илә әлагәдар иҹтимаи асајишин горунмасы мәгсәдилә октјабрын 1-и пајтахт полиси ҝүҹләндирилмиш иш режиминдә чалышаҹаг, иҹтимаи асајиш лазыми шәкилдә тәмин едиләҹәк".

Ҝенерал гејд едиб ки, Бакынын бүтүн мәсҹидләриндә вә зијарәтҝаһларында иҹтимаи тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси мәгсәдилә әразиләрә әлавә полис нарјадлары тәјин олунаҹаг. "күчә јүрүшләринин кечирилмәсинә имкан верилмәјәҹәк".

Гејд едәк ки Ашура јүрүшләри Азәрбајҹанда тарих боју һәјата кечирилиб вә индијә кими һеч бир вәтәндашын етиразына сәбәб олмамышдыр. Инсанлар бојүк һәвәслә белә мәрасимләрдә иштирак едәрәк Кәрбәла мүсибәтини анмышлар. Ҝөрәсән белә гадағаларын сәбәби һәгигәтәндә иҹтимаи асајишин позулмасыдыр јохса инсанларын әлләриндән чөрәјини алан залымын шәхси асајишини горумаг?...


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди