Јахын Шәрг Хәбәрләри

Фәләстинли гадынлар АБШ-ын Гүдс гәрарына етираз етдиләр - Фото

Фәләстинли гадынлар АБШ-ын Гүдс гәрарына етираз етдиләр - Фото

Хатырладаг ки, Доналд Трамп 6 декабр 2017-ҹи илдә вердији ачыгламада Гүдсү Исраилин пајтахты олараг гәбул етдијини елан етмиш вә Тәл-Әвивдәки сәфирлијин Гүдсә көчүрүлмәсинә даир Дөвләт Департаментинә тәлимат вердијини ачыгламышды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислами Ҹиһад Һәрәкаты Гадын Голлары тәрәфиндән Гәззанын шәргиндәки Шуҹаијјә мәһәлләсиндә кечирилән аксијада АБШ президенти Доналд Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты кими танымаг гәрары писләниб. Нүмајишчиләр Фәләстин бајраглары вә Әгса мәсҹиди плакатлары галдырыб.

Митингдә чыхыш едән Ислами Ҹиһад Гадын Голлары Информасија Идарәсинин мәтбуат катиби Аминә Һәмид "Трампын Гүдс гәрарына гаршы мөвгејимизи јүксәк сәслә чатдырмаг үчүн Гәззанын шәрг сәрһәдиндә топлашдыг", - дејиб.

"Ишғалчы гүввәләрин Гәзза сәрһәдиндә гурдуғу јени тиканлы мәфтилләри дәрһал ҝөтүрмәли олдуғуну" дејән Һәмид АБШ президенти Трампын тарихи һәгигәтләри дәјишдирилмәсинин мүмкүн олмадығыны вә фәләстинлиләрин АБШ-Исраил гәрарлары илә мүбаризәјә һазырлыглы олдугларыны гејд едиб.

Хатырладаг ки, Доналд Трамп 6 декабр 2017-ҹи илдә вердији ачыгламада Гүдсү Исраилин пајтахты олараг гәбул етдијини елан етмиш вә Тәл-Әвивдәки сәфирлијин Гүдсә көчүрүлмәсинә даир Дөвләт Департаментинә тәлимат вердијини ачыгламышды.

БМТ Баш Ассамблејасында Түркијәнин дәстәјијлә һазырланан вә Трумпын гәрарыны тәнгид едән Гүдсүн статусуна даир "Исраилин Ишғал Алтындакы Шәрги Гүдс вә Фәләстин Торпагларындакы Фәалијјәти" адлы гәтнамә лајиһәси, АБШ-ын тәһдидләринә бахмајараг, 21 декабр 2017-ҹи илдә 9-а гаршы 128 сәслә гәбул едилмишди. Сәсвермәдә 35 өлкә исә битәрәф галмышды.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki