Јахын Шәрг Хәбәрләри

Һусиләрин Сәудијјә Әрәбистанына ҹавабы ҝеҹикмәди - "Гаһир-М2" илә вурдулар

Һусиләрин Сәудијјә Әрәбистанына ҹавабы ҝеҹикмәди -

Сәудијјәнин Ҹизан әјаләтиндәки Моча бөлҝәсиндә јерләшән орду бирләшмәсинин мәнзил гәрарҝаһына ракет һүҹуму заманы чох сајда Сәудијјә әсҝәри өлдүрүлүб. Бундан башга, Јәмәнин ҹәнубунда јерләшән лимана "Гаһир-М2" баллистик ракети атылыб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмәндә "Әнсаруллаһ" һәрәкатынын дөјүшчүләри Сәудијјә Әрәбистанынын мөвгеләринә "Гаһир-М2" баллистик ракетләри илә зәрбәләр ендирибләр.

Сәудијјәнин Ҹизан әјаләтиндәки Моча бөлҝәсиндә јерләшән орду бирләшмәсинин мәнзил гәрарҝаһына ракет һүҹуму заманы чох сајда Сәудијјә әсҝәри өлдүрүлүб.

Бундан башга, Јәмәнин ҹәнубунда јерләшән лимана "Гаһир-М2" баллистик ракети атылыб.

Гејд едәк ки, дүнән Сәудијә Әрәбистаны башда олмагла, коалисија гүввәләри Јәмәндә тој евини бомбардман едиб. Авиазәрбәләр нәтиҹәсиндә азы 20 динҹ сакин һәлак олуб, даһа 40 нәфәри исә јараланыб. Һадисә Һәҹҹа вилајәтиндә баш вериб. Сәудијјә Әрәбистанына мәхсус һәрби тәјјарәләрин Һудејдә шәһәринә һава зәрбәләри нәтиҹәсиндә исә Јәмән Али Ингилаб Шурасынын сәдри Салеһ әл-Сәмәд һәјатыны итириб. Бу һагда Јәмәнин "Ал-Масираһ" телевизијасы дүнән мәлумат вериб. Онун јеринә Меһди әл-Мәсһәт Али Ингилаб Шурасынын сәдри тәјин олунуб. Бу ҝүн Јәмән Мүдафиә Назирлији "Әнсаруллаһ" һәрәкатынын јүксәк сәвијјәли рәсмиси Салеһ әл-Сәмәдин суи-гәсдинә сарсыдыҹы ҹаваб верәҹәкләрини ачыглајыб.

Хатырладаг ки, Сәуд башда олмагла коалисија гүввәләри 2015-ҹи илдән бәри 3 ил әрзиндә Јәмәнә 16847 һава һүҹуму һәјата кечириб ки, бу да тәгрибән ҝүндә 15 авиазәрбә едир. Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Инсан Һүгуглары үзрә Али Комиссарлығынын Идарәси һесаб едир ки, әрәб коалисијасынын һава һүҹумлары мүнагишәнин башланғыҹындан бәри бүтүн мүлки иткиләрин 61 фаизинин өлүмүнә сәбәб олуб.

Јардым үзрә бејнәлхалг аҝентликләр билдирирләр ки, Јәмәндә һуманитар бөһран ҝүндән-ҝүнә писләшир. Өлкәдә фәалијјәт ҝөстәрән јардым груплары бәјан едибләр ки, 8 милјон инсан аҹлыг һәддиндәдир, 1 милјондан артыг инсан вәбаја јолухуб вә 1300-дән артыг дифтеријаја јолухма һалы гејдә алыныб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki