Јахын Шәрг Хәбәрләри

Јәмән ордусу: “Сәудијјәнин тәҹавүзүнә ҹаваб олараг крал сарајына баллистик ракет атдыг”

Јәмән ордусу: “Сәудијјәнин тәҹавүзүнә ҹаваб олараг крал сарајына баллистик ракет атдыг”

“Ракет Јәмамә сарајында Сәудијјә режиминин вәлиәһд шаһзадәси Мәһәммәд бин Салман илә јүксәк вәзифәли рәсмиләрин дөвләтин иллик бүдҹәси мүзакирәси вахты нәзәрә алынараг атылыб”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јәмән ордусунун ракет гүввәләри Сәудијјә режиминин Јәмәнә гаршы тәҹавүзкарлығынын 1000-ҹи ҝүнү сәбәбилә Волҹано 2-Һ (Буркан-2) баллистик ракетлә Сәудијјә режиминин пајтахты Әр-Ријаддакы краллығын Јәмамә сарајыны вурдугларыны ачыглајыб.

Јәмән ордусунун ракет гүввәләриндән мөтәбәр мәнбә ачыгламасында белә дејиб: “Ракет Јәмамә сарајында Сәудијјә режиминин вәлиәһд шаһзадәси Мәһәммәд бин Салман илә јүксәк вәзифәли рәсмиләрин дөвләтин иллик бүдҹәси мүзакирәси вахты нәзәрә алынараг атылыб”.

Мәнбә ракетин дәгиг мүәјјән олунмуш һәдәфә дәјдијини ачыглајыб.

Бу арада, Реутерс хәбәр аҝентлији мүхбири ҝурултулу бир партлајыш сәси ешитдикләрини вә һәмин вахт пајтахт Әр-Ријадын сәмасында түстүнүн јүксәлдијини дејиб.

Хәбәрдә ешидилән ҝурултулу сәс вә һаваја галхан бөјүк түстү илә бағлы Сәудијјә режиминин рәсмиләри тәрәфиндән һеч бир ачыглама верилмәдији дә гејд олунуб.

Јәмән ордусунун спикеринин мүавини полковник Әзиз Рәшид пајтахт Сәнадакы президент сарајына һүҹумдан сонра, Јәмәнә гаршы ишғалчы коалисијада иштирак едән дөвләтләрин краллыг сарајларынын даһа тәһлүкәсиз јер сајылмајаҹағыны билдирмишди.

Хатырладаг ки, Сәудијјә режиминин коалисијасынын дөјүш тәјјарәләри декабрын 4-ү Јәмәнин пајтахты Сәнадакы президент сарајыны ракет һүҹумлары илә дағытмышды вә һүҹумда әтрафдакы јашајыш евләринә дә ҹидди зәрәр дәјмишди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki