Јахын Шәрг Хәбәрләри

БМТ-нин ҝөзү өнүндә Јәмәнли көрпәләр аҹындан өлүр! (1) – Фото

БМТ-нин ҝөзү өнүндә Јәмәнли көрпәләр аҹындан өлүр! (1) – Фото

Әмәл Һүсјнин анасы дејиб: "Гәлбим сыныб!.. Әмәл даим ҝүлүмсәнирди... Амма инди гртыг диҝәр јәмәнли көрпә ушагларын фикрини чыкирәм..."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бүтүн дүнја ҝөзү өнүндә Јәмән халгына олунан зүлүмләр нә јерә нә дә ҝөјә сығмыјан бир зүлмдүр... Бүдҹәси азғын али сәуд сүлаләсинин нефт ҝәлири илә тәмин олунан БМТ дә илк олараг бүтүн бу ҹинајәтләрин әсас мәсулијјәтини дашыјан бејнәлхалг органдыр...

Бурасы Јәмәндир. АБШ, Гәрб Иттифагы, сионист режим, Түркијә, Әрәб Лигасы башда олмагла сәудијјә режиминин башчылыг етдији коалисја гүввәләри тәрәфиндән 4-ҹү илдир там игтисади, сијаси, һәрби, сәһијјә санксијалара мәруз галмыш вә ҝеҹә-ҝүндүз ағыр тонажлы бомба вә ракетләрин башларына јағдырылан мәзлум халгын дијары...

Шәкилдә ҝөрдүјүнүз бу јәмәнли гызҹығаз Әмәл Һүсејндир. Онун једди јашы вардыр. Јәмән гачгынлар дүшәрҝәсиндән чәкилән бу шәкил мүшаһидәчиләрин гәминә вә кәдәринә сәбәб олмушдур.

Аҹлыг вә натәванлыг үзүндән дуруму критик һәддә чатмыш гызҹығазын шәкилини илк олараг Нју Јорк Тајмс гәзети јајымламышдыр... Бир чох хејријәчи инсанлар гәзетлә әлагә сахлајараг бу гызҹығаза вә онун валидејнләринә јардым етмәк истәдикләрини вә һәтта онлары хариҹә көчүрүб ев вә ишлә тәмин етмәк истәдикләрини билдирсәләр дә лакин валидејнләри артын ҝеҹ олдуғуну билдирәрәк Әмәл Һүсејн баланын аҹлыға таб ҝәтирә билмәдијини дејрәк һәјатла видалашдығыны сөјләјибләр.

Әмәл Һүсјнин анасы дејиб: "Гәлбим сыныб!.. Әмәл даим ҝүлүмсәнирди... Амма инди гртыг диҝәр јәмәнли көрпә ушагларын фикрини чыкирәм..."

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илдән бу јана сәудијјә режиминин башчылыг етдији коалисијанын Јәмәнә гаршы апардығы мүһарибәдә 6 мин көрпә һәјатыны итириб. Статистика Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Ушаг Фондунун вердији ачыгламасына ҝөрәдир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki