Салам Олсун Вәһдәти Горујан Гардашлара

Алпарслан Кујтул вә тәрәфдарларынын һәбсдән сонракы илк ҝөрүнтләри – Фото

Алпарслан Кујтул вә тәрәфдарларынын һәбсдән сонракы илк ҝөрүнтләри – Фото

АКП режиминин мәһкәмәси бүтүн тәшкилат үзвләри һаггында һәбс-гәтиимкан тәдбири сечилмәси һаггында гәрар вериб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бир нечә ҝүн өнҹә һәбс олунмуш Түркијәнин танынмыш сүнни алими Алпарслан Кујтул вә тәрәфдарларынын илк фотолары јајылыб.

Исламазери Түркијә медиасына истинадән билдириб ки, полис нәзарәтиндә сахланылан Алпарслан Кујтул вә тәрәфдарлары мәһкәмә өнүнә чыхарылыблар.

Мәлумата ҝөрә, АКП режиминин Адана прокурору гондарма "вәгф, иҹма фәалијјәти ады алтында тәсис етмә һәдәфләринә зидд, Констутусијаја гаршы фикир вә һәрәкәт бирлији ичиндә аддым атараг иҹтимаи тәһлүкәсизлијә гаршы фәалијјәт етмәк вә ҹинајәткар груплашма" иттиһамы илә Алпарслан Кујтул вә тәрәфдарларыны гурама мәһкәмә өнүнә чыхарыб.

АКП режиминин мәһкәмәси бүтүн тәшкилат үзвләри һаггында һәбс-гәтиимкан тәдбири сечилмәси һаггында гәрар вериб.

Гејдедәкки, Адана полиси һәбсолунанларын голларына гандал тахмамасы да диггәтә сәбәб олуб.

Алпарслан Кујтул кимдир?

Алпарслан Кујтул 1965-ҹи илдә Аданада, Караташ рајонунда дүнјаја ҝәлиб. Ибтидаи тәһсилини, һәмчинин орта мәктәби орада охујуб.

1991-ҹи илдә Чукурова Университетинин Мемарлыг-Мүһәндислик фәкултәсинин Иншаат мүһәндислији бөлүмүндән мәзун олуб. 1993-1997-ҹи иллләр арасында Мисирин "Әл Әзһәр" университетинин Шәриәт фәкултәсинин Ислам Һүгугу ихтисасында охујуб. Әл Әзһәр Университетини 1997-ҹи илдә битириб өлкәсинә дөнүб. "Әл Әзһәр"дә охудуғу заман "Фурган" тәшкилатыны јарадыр. Һазырда о һәрәкатын мәнәви лидеридир.

"Фурган Тәһсил вә Хидмәт Вәгфи" Түркијәдә бир илдә 200 миндән чох инсанын иштирак етдији 100-дән чох конфранс вә тәдбир тәшкил етмишдир. Интернет үзәриндән сосиал шәбәкә вә сајтлар васитәсилә видеомүраҹиәт вә тәфсир дәрсләри хүсусилә Аданадакы тәрәфдарларынын диггәтини чәкмәкдәдир. "Фурган Нәсли Журналы"нын баш јазарыдыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki