Јахын Шәрг Хәбәрләри

Ливанлы баш назирин Сәудијјә режиминдә истефаја мәҹбур едилдији сүбут олунду - Фото

Ливанын сабиг баш назири Сәад Һәрири "Ал-Мустагбал" каналына ачыглама вериб.

Ливанлы баш назирин Сәудијјә режиминдә истефаја мәҹбур едилдији сүбут олунду - Фото

Мүсаһибә заманы Һәриринин ҝөзләрини бир нөгтәјә дикмәси, она тәлимат верән шәхсә ҝөзүнү зилләјәрәк әсәби шәкилдә бахмасы, тез-тез су ичмәси, јорғун вә кәдәрли симасы бу иддиалары даһа гүввәтләндириб.

ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанынын пајтахты Ријада сәфәри заманы истефа верән вә бу аддымы илә сәс-күјә сәбәб олан Һәрири мүсаһибәдә "Бурада азадам. Сабаһ истәсәм, истәдијим јерә ҝедә биләрәм. Лазыми гануни просесә старт вермәк үчүн тезликлә Ливана гајыдаҹам. Истефамы өзүмү горумаг вә өлкәмдә мүсбәт шок еффекти јаратмаг мәгсәдилә атмышам" десә дә, бир чох шәхс онун бу фикирләри мәҹбури шәкилдә сәсләндирдијинә инаныб. Белә ки, студијада јерләшән телевизорда кәнар шәхсин әкси дүшүб вә бу шәхсин Сәад Һәриријә чыхышы барәдә ҝөстәриш вердији иддиа едилиб. Мүсаһибә заманы Һәриринин ҝөзләрини бир нөгтәјә дикмәси, она тәлимат верән шәхсә ҝөзүнү зилләјәрәк әсәби шәкилдә бахмасы, тез-тез су ичмәси, јорғун вә кәдәрли симасы бу иддиалары даһа гүввәтләндириб.

Гејд едәк ки, баш назирин истефасы дүнјада бирмәналы гаршыланмајыб вә Сәудијјәнин ону әсир сахлајараг истефаја мәҹбур етмәси фикри тез-тез сәсләндирилир. Һәтта рәсми Ливан да бу барәдә иддиа ирәли сүрмүш, Сәудијјә Әрәбистаныны баш назири әсир сахламагда иттиһам етмишди.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди