Јахын Шәрг Хәбәрләри

Һаҹ Гасим Сүлејмани Нүҹәба һәракатынын Сријадакы мәркәзинә хәбәрсиз бахыш кечиртди - Фото

Ирагын Шиә Мүгавимәт Һәракаты олан Нүҹәба тәшкилаты да өз нөвбәсиндә Суријанын Әлбу Кәмал шәһәринин террорчулардан азад едилмәси үчүн бөјүк рол ојнамышдыр. Белә ки, АБШ-ын анормал президенти Доналд Трамп әлаһидә олараг Нүҹәба Тәшкилатына гаршы санксијалар тәтбиг едәҹәјини билдириб. АБШ конгреси тәрәфиндән һазырланан бу санксијалара исә, Трамп үзүмүзә ҝәлән һәфтәдә имза таҹағыны билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нүҹәба Һәракатынын Суријадакы команданлыг мәркәзи билдириб ки, Сепаһын Гүдс Ганадынын баш команданы Һаҹ Гасим Сүлејмани ҹәнаблары өнҹәдән хәбәр вермәдән Нүҹәба һәракатынын Ирагла сәрһәд мәнтәгәсиндә јерләшән Әлбу Кәмал шәһәриндәки мәркәзә бахыш кечириб.

Ҝенерал Сүлејмани бахыш заманы стратежи әһәмијјәтә малик олан Әлбу Кәмал шәһәри вә әтраф мәнтәгә илә таныш олуб вә сионистјөнлү тәкфирчиләрин тез бир замнада тамамилә мәһв едилмәси үчүн ҹызылан планлары да нәзәрдән кечириб.

Гејд едәк ки, Сурија Ордусу вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин силаһдашлары өтән һәфтә гондарма “ИШИД” адлы тәкфирчи груплашмасыны Әлбу Кәмал шәһәриндә дармадағын едәрәк шәһәрә нәзарәти там сүрәтдә бәрпа етмишдир. Террорчуларын сонрадан дәфәләрлә шәһәри ҝери алмаг үчүн етдикләри бүтүн ҹәһдләр вахтында дәф едилмишдир.

Ирагын Шиә Мүгавимәт Һәракаты олан Нүҹәба тәшкилаты да өз нөвбәсиндә Суријанын Әлбу Кәмал шәһәринин террорчулардан азад едилмәси үчүн бөјүк рол ојнамышдыр. Белә ки, АБШ-ын анормал президенти Доналд Трамп әлаһидә олараг Нүҹәба Тәшкилатына гаршы санксијалар тәтбиг едәҹәјини билдириб. АБШ конгреси тәрәфиндән һазырланан бу санксијалара исә, Трамп үзүмүзә ҝәлән һәфтәдә имза таҹағыны билдириб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki